Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Luotettavan, puhtaan ja kustannustehokkaan energian kasvava tarve on johtanut ydinvoiman liisääntymiseen kaikkialla maailmassa.

Läpinäkyvyys, suorituskyky, turvallisuus ja luotettavuus ovat yhä tärkeämmässä asemassa viranomaisten, voimaloiden ja valmistajien kannalta.

Jotta ydinvoimalat toimisivat turvallisesti ja niiden energiantuotanto olisi optimaalinen, niiden suunnittelun ja toteutuksen tarkastus on oleellisen tärkeää. Myös ydinvoimaloiden ylläpito on tärkeää, jotta niiden käyttö voitaisiin taata koko suunnitellun käyttöiän ajaksi. Terveys ja turvallisuus, kustannustehokkuus ja oikeaoppiset tarkastukset ja varmennukset kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti ovat erittäin tärkeitä tekijöitä ydinvoimalan asennuksessa ja ylläpidossa.

SGS:n kansalliset, kansainväliset ja asiakaskohtaiset hyväksynnät todistavat ammattitaitomme ydinvoimateollisuudesta. Koska toimintamme perustuu turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin, SGS voi luotettavasti taata yhdenmukaisuuden ydinvoimaa koskeviin turvallisuusmääräyksiin ja ydinvoimaloiden turvallisen toiminnan.