Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Etsintäprojektin menestys riippuu analyysitiimin toimittamista tarkoista ja luotettavista tiedoista. SGS on ylpeästi osastaan monien hiilenetsintäohjelmien menestyksessä ympäri maailmaa.

SGS:n maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu hiilenetsinnän ammattilaisia, jotka voivat toimittaa nopeasti tärkeisiin päätöksiin tarvittavat tiedot. Tarjoamme tukea kaikissa vaiheissa, mukaan lukien:

 • Etsintäprojektien hallinta
  SGS tarjoaa hiilenetsinnän projektinhallintapalveluja alkusuunnittelusta esiintymän kartoitukseen, kohteen luonnosteluun, porausreiän paikanmääritykseen, kairausnäytteen kirjaamiseen ja halkaisuun sekä näytteiden toimittamiseen analysoitaviksi huippumoderneissa laboratorioissamme.
  • Etsintäprojektin laboratorioanalyysit
   Monet laboratorioistamme käyttävät tiettyjä, rekisteröityjä ISO/IEC 17025 -hyväksyttyjä testejä. Niissä on huippumodernit välineet, joilla saadaan alalla käytetyt, täsmälliset tulokset. Projektin etsintävaiheen analyysipalveluihin kuuluvat:
   • hiilikerroksen metaanianalyysi 
   • petrografinen analyysi 
   • kairausnäytteen analyysi

   • Ympäristöarvioinnit
    Ympäristövastuu on tosiasia nykypäivän hiiliteollisuudessa. Yritykset joutuvat jatkuvasti mukautumaan uusiin lakeihin ja määräyksiin sekä panostamaan ympäristövaatimusten noudattamiseen. Vaadittavia toimenpiteitä voivat olla tuotantoprosessien mukauttaminen, investoinnit päästövähennystekniikkaan ja jatkuvat ympäristötutkimukset. Jatkuviin haasteisiin vastaamiseksi SGS tarjoaa seuraavia ympäristöpalveluita:
    • ympäristöanalyysit 
    • ympäristö perustason tutkimukset 
    • ympäristömineralogia 
    • happaman valuman testaus 
    • vesienkäsittelypalvelut
    • kaivoksen sulkemisen ja valtauksen suunnittelu.

    • Tietokantakartoitus
     SGS:n ammattimaisiin ja puolueettomiin konsulttipalveluihin kuuluu projektin edistämiseen tarvittava geologisten tietojen kartoitus uusimmilla ohjelmistoilla ja geologisten tietojen tulkinta.

    • Tietokantahallinta ja vaihtelevuustutkimukset
     SGS tarjoaa luotettavia kolmannen osapuolen tietohallintapalveluja, joilla saadaan tietojen, tiedostojen ja projektidokumenttien ennennäkemätön joustavuus ja hallinta.

     Geologisten, metallurgisten, mineralogisten ja ympäristötietojen yhdistämisellä voidaan liittää mineraloginen vaihtelevuus esiintymien kutous lohkomalliin. Näin SGS voi ottaa projektikaaviossa huomioon malmin vaihtelevuuden, infrastruktuurin suunnittelun sekä tuotanto- ja laatuennusteet kaivoksen elinkaaren aikana.

     Oli kyse sitten kenttänäytteenotosta, laboratorioanalyyseistä, dokumenttien säilytyksestä ja hausta tai loppuraportoinnista, tiedot voidaan käsitellä nopeasta ja tehokkaasti mahdollisimman vähin käsin tehtävin muutoksin. Näin tietojen laatu paranee, ja tiedonhallintakustannukset laskevat.

    • Malmisuonimallinnus ja resurssiarviointi
     SGS:n malmisuonimallinnusprojekti alkaa nykyisen porausreiän ja pinnanpäällisten tai -alaisten tietojen kriittisellä tarkastelulla sekä nykyisten geologisten tulkintojen kartoilla ja suunnitelmilla. Tekniset asiantuntijamme luovat porausreiän ja/tai näytteiden tietokannan, joka tuottaa kaikki tarvittavat määrälliset ja laadulliset tiedot rakennettaessa luotettava resurssimalli varannosta.

    SGS tuottaa täsmällistä kolmannen osapuolen tukea menestyville hiilenetsintäprojekteille ympäri maailmaa. Ota yhteyttä niin kerromme, miten voit hyödyntää SGS:n kokemusta ja asiantuntemusta onnistuneessa hiilenetsintäprojektissa.