Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tämän koulutuksen tarkoituksena on muuntaa olemassa olevat muiden hallintajärjestelmien auditointitaidot taidoiksi, jotka tarvitaan työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmien auditointeihin.

Jos olet jo suorittanut IRCA:n sertifioiman viisipäiväisen johtavan tarkastajan koulutuksen, OHSAS 18001:2007 -standardin tarkastajan siirtymäkoulutuksen avulla voit laajentaa osaamistasi, jotta ymmärrät OHSAS-kriteerit ja osaat auditoida niiden mukaisesti. OHSAS 18001 -standardin periaatteissa annetaan hallintajärjestelmälle selkeä määritys, jotta voidaan tutkia ja valvoa organisaation työterveyden ja -turvallisuuden riskejä ja haavoittuvuuksia.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät perusteellisesti turvallisuusstandardin ja OHSAS 18001 -auditointien sertifiointiprosessin tarkoituksen sekä tarkastajien standardin mukaisen roolin
  • ymmärtävät turvallisuuskäytäntöjen tärkeyden ja sen, että niiden on perustuttava organisaatiossa tunnistettuihin merkittäviin riskeihin
  • osaavat suorittaa kolmannen osapuolen auditointeja OHSAS 18001 -standardin vaatimusten mukaisesti 
  • ovat suorittaneet koulutuksen, joka vaaditaan työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastajan tai johtavan tarkastajan IRCA-rekisteröintiin.

Tämä koulutus on IRCA:n sertifioima (koulutus A16894).

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme lisää SGS:n OHSAS 18001 -standardin tarkastajan siirtymäkoulutuksesta.