Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n leluturvallisuuspalvelujen avulla varmistat, että lelut täyttävät määräykset ja että niitä voidaan myydä sekä jaella globaaleilla markkinoilla.

Viranomaiset eri puolilla maailmaa kiinnittävät yhä enemmän huomiota leluturvallisuuteen. Uusilla säädöksillä ja turvallisuusvaatimuksilla varmistetaan, että lelut eivät aiheuta riskejä lapsille tai kuluttajille. Ennen kuin valmistajat ja maahantuojat voivat saattaa tuotteensa markkinoille, heidän täytyy varmistaa, että ne täyttävät kansalliset turvallisuusvaatimukset.

Lainsäädäntö vaihtelee maa- ja aluekohtaisesti. Eri puolilla maailmaa asetetaan erilaisia vaatimuksia, joten lelujen markkinoiminen globaalisti on vaikeaa. Nämä haasteet, mukaan lukien tekniset ja prosesseille asetettavat vaatimukset, pakottavat valmistajat ja maahantuojat seuraamaan markkinoilla tapahtuvaa kehitystä sekä vaatimusten muuttumista, mikäli he haluavat lelunsa eri puolille maailmaa - varsinkin sellaisille markkinoille, joilla vaatimukset ovat hyvin erilaisia.

SGS voi auttaa, kun haluat myydä tai markkinoida leluja kansainvälisesti. Globaalina testaamisen, tarkastamisen ja sertifioimisen johtajana meillä on osaamista ja kokemusta arvioida, täyttävätkö tuotteesi ne vaatimukset, joita myymiselle ja markkinoimiselle eri puolilla maailmaa on asetettu.

Lelujen ja nuorille tarkoitettujen tuotteiden asiantuntijat voivat antaa neuvoja ja tehdä yhteistyötä kanssasi tuotekehityksestä arviointivaiheeseen saakka, jotta tehdään oikeita päätöksiä ja tuotteet saadaan halutuille markkinoille. Maailmanlaajuisen lelujen testauslaboratorioverkostomme avulla voimme auttaa varmistamaan, että lelusi täyttävät kansalliset vaatimukset ja että niille voidaan myöntää tarvittavat sertifioinnit.

Testaamme erilaisten standardien vaatimusten täyttämisen:

  • Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Syttyvyys
  • Vaaralliset kemikaalit
  • Sähköiset ominaisuudet

Saat lisätietoja leluille asetettujen turvallisuusmääräysten täyttämisestä ottamalla yhteyttä SGS:ään.