Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n sähkökäyttöisten ja elektronisten lelujen testauspalvelun avulla varmistetaan, että lelut täyttävät EU-markkina-alueella voimassa olevat myymiselle ja jakelemiselle asetettavat vaatimukset.

Heinäkuusta 2011 alkaen EU-maihin tuotavilta leluilta on vaadittu leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EU vaatimusten täyttämistä. Sähkökäyttöisiksi ja/tai eletronisiksi leluiksi katsotaan lelut, joissa on vähintään yksi sähkökäyttöinen toiminto ja jotka on suunniteltu tai tarkoitettu alle 14-vuotiaiden käyttöön. Elektronisten lelujen turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan standardisointikomitean (CEN) julkaisemat standardit on harmonisoitu leluturvallisuusdirektiivin vaatimusten kanssa. Tälle markkina-alueelle saa tuoda vain sellaisia elektronisia leluja, joilla on CE-merkintä.

SGS voi auttaa sinua varmistamaan, että tuot EU-alueelle turvallisia ja vaatimukset täyttäviä elektronisia leluja. Globaalina testaamisen, tarkastamisen ja sertifioimisen johtajana meillä on osaamista ja kokemusta arvioida, täyttävätkö tuotteesi ne vaatimukset, joita myymiselle ja markkinoimiselle EU-jäsenmaissa on asetettu.

Testaamme erilaisten standardien ja lakisääteisten vaatimusten täyttämisen:

  • Paristodirektiivi 2006/66/EU
  • EMC-direktiivi 2014/30/EU
  • EN 62115: sähkökäyttöisten lelujen turvallisuus
  • Radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/EU
  • RoHS II -direktiivi 2011/65/EU
  • REACH-säädökset (EU) 1907/2006
  • Pakkausmerkintöjen ja varoitusten tarkastaminen
  • Riskiarvioinnit
  • Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EU
  • WEEE-direktiivi 2012/19/EU

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, mitä turvallisuusvaatimuksia elektronisille leluillesi asetetaan EU-maissa ja kuinka voimme auttaa.