Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS pystyy verifioimaan, että lelujen myyntipäällysmerkinnät ja varoitukset täyttävät EU-leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EU vaatimukset.

20. heinäkuuta 2011 voimaan tulleen EU-leluturvallisuusdirektiivin avulla on tiukennettu lelujen myyntipäällysmerkinnöille ja varoituksille asetettavia vaatimuksia. Direktiivin pakollisten vaatimusten lisäksi yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellään tiettyihin ryhmiin kuuluville leluille asetettavat vaatimukset. Leluturvallisuustiimimme voivat auttaa lelujen myyntipäällysmerkintöjen ja varoitusten laadinnassa.

CE-merkintä

Kaikkien Euroopassa myytävien lelujen on täytettävä leludirektiivin lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi niissä tulee olla CE-merkintä näkyvässä, lukukelpoisessa ja pois lähtemättömässä muodossa. Tietyissä tapauksissa merkintä voi olla myös tuotteen pakkauksessa. CE-merkinnän vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelumme auttaa täyttämään vaatimukset ja ansaitsemaan oikeuden näyttää CE-merkintä siihen oikeutetuissa leluissa.

Lelussa käytettävän CE-merkinnän koon täytyy olla vähintään 5 mm. Se tulee kiinnittää tuotteeseen, mutta jos tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, sen tulee näkyä pakkauksessa ja sen mukana toimitettavissa asiakirjoissa. Lisäksi sen tulee olla helposti näkyvä, luettavissa ja pysyvä.

Varoitukset

EU-leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EU vaatimusten mukaan varoitusten tulee täyttää useita vaatimuksia, jotta lelujen asianmukainen ja turvallinen käyttö varmistetaan. Voimme auttaa varmistamaan seuraavien vaatimusten täyttämisen:

  • Varoitusten sijainti
  • Erityisvaroitukset: käyttäjien vähimmäis- tai enimmäisikä sekä -paino, ja saako lelua käyttää vain aikuisen valvonnassa.
  • Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille -ehdot
  • Varoitusten näkyvyys ja luettavuus

Merkinnöissä käytettävät kielet

Teemme yhteistyötä kaikkialla Euroopassa ja eri puolilla maailmaa toimivien valmistajien kanssa, joten pystymme antamaan neuvoja kohdemarkkina-alueillasi lelujen etiketeissä ja/tai pakkauksissa käytettävistä kielistä.

Miksi kannattaa valita SGS?

Meillä on kokemusta EU-leluturvallisuusdirektiivista ja tunnemme perusteellisesti siinä asetettavat vaatimukset lelujen myyntipäällysmerkinnöille ja varoituksille. Tiedämme, miten niitä tulee käyttää tuotteissa, jotta ne täyttävät vaatimukset.

Anna SGS:n varmistaa, että myyntipäällysmerkinnät ja varoitukset opastavat käyttämään leluja oikein. Ota meihin yhteyttä.