Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistajien, jälleenmyyjien ja tavarantoimittajien täytyy noudattaa vaarallisia aineita koskevia, tavoitemarkkinoiden kannalta asiaankuuluvia määräyksiä.

Mikä on RoHS?

EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EY rajoittaa lyijyn ja muiden mahdollisesti vaarallisten aineiden kuten kadmiumin, elohopean, kromi VI:n sekä PBB- ja PBDE-yhdisteiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. RoHS-direktiivi rajoittaa näitä aineita 0,1 %:iin tai 1000 miljoonasosaan (paitsi kadmiumin osalta, jonka käyttö on rajoitettu 0,01 %:iin tai 100 miljoonasosaan) homogeenisen materiaalin painosta.

4.6.2015 direktiiviä 2011/65/EY muutettiin direktiivillä 2015/863. Neljän uuden ftalaatin lisääminen kasvatti rajoitettujen aineiden kokonaismäärän kymmeneen. Luokkiin 1-7, 10 ja 11 kuuluvien tuotteiden tulee olla direktiivinmukaisia 22.7.2019 ja ryhmiin 8 ja 9 kuuluvien tuotteiden 22.7.2021 mennessä.

28 akkreditoidun, ympäri maailmaa sijaitsevan RoHS-laboratorionsa kanssa SGS on ihanteellinen kumppani vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

EU:n RoHS-direktiivi on läheisesti yhteydessä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin 2002/96/EY kanssa, joka asettaa sähkölaitteiden keräystä, kierrätystä ja hyödyntämistä koskevat tavoitteet.  

Samankaltaisia määräyksiä on muuallakin maailmassa, esimerkiksi Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, USA:ssa, Norjassa ja Turkissa.  Kemikaaleihin perehtyneet asiantuntijamme auttavat sinua lieventämään rajoitusten kohteena olevia aineita koskevien maailmanlaajuisten ja kansallisten määräysten noudattamatta jättämisriskin.

Kemikaaliverkostomme palvelut sisältävät:

  • RoHS-testaus- ja verifiointipalvelut
  • SGS:n RoHS-sertifiointitunnuksen
  • CE RoHS
  • RoHS-määräysten noudattamisen arviointi BOMcheck.net-palvelun avulla
  • RoHS-yhdenmukaisuuden verifioinnin
  • REACH: SVHC-testaus ja suuren riskin SVHC-seulonta
  • WEEE-konsultointi (sähkö- ja elektroniikkaaromusta annettu direktiivi WEEE)
  • Vihreä tarkastus
  • Kemiallinen testaus

Laboratorioidemme maailmalaajuisen verkoston ja yli tuhannen kentällä toimivan asiantuntijan ansiosta testauksemme voi taata, että sinulla on tarpeelliset tuotannonalaa koskevat tiedot rajoitusten kohteena olevia aineita koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen myöntämistä varten.