Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Akkreditoituna Maailmanlaajuisesti vastuulliseksi akkreditoidun tuotannon (Worldwide Responsible Accredited Production, WRAP) valvojana, jolla on yli 10 vuoden kokemus, SGS:llä on ihanteellinen asema auttaa sinua suorittamaan WRAP-auditointi. Tämä verifioi, että yrityksesi noudattaa WRAP-periaatteita laillisesta, inhimillisestä ja eettisestä valmistuksesta.

WRAP on itsenäinen, yleishyödyllinen yhdistys, joka on omistautunut edistämään ja sertifioimaan laillista, inhimillistä ja eettistä valmistusta ympäri maailman.

WRAP, joka perustettiin vuonna 2000, on maailman suurin työvoima- ja ympäristösertifiointiohjelma työvoimavaltaiselle kuluttajatuotteiden valmistukselle ja prosessoinnille. WRAP saa tukea 25 kansainväliseltä ammattijärjestöltä, mukaan lukien International Apparel Federation, joka edustaa 36 kansallista järjestöä ja yli 150 000 yksittäistä yritystä.

WRAP-periaatteet kattavat perusstandardit, jotka käsittelevät työvoimakäytäntöjä, tehdasolosuhteita sekä ympäristön että tullin vaatimustenmukaisuutta. Niihin sisältyy 12 osiota:

 • lainsäädännön ja työpaikan ohjesääntöjen noudattaminen
 • pakkotyövoiman kieltäminen
 • lapsityövoiman kieltäminen
 • häirinnän ja ahdistelun kieltäminen
 • korvaukset ja edut
 • työtunnit
 • järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvottelu
 • työterveys ja turvallisuus
 • syrjinnän kieltäminen
 • ympäristö
 • tullin vaatimustenmukaisuus
 • käyttöturvallisuus

WRAP-sertifiointiprosessi

Sertifiointi voidaan myöntää puoleksi vuodeksi tai yhdestä kahdeksi vuodeksi riippuen lopullisista auditointituloksista ja ajasta, jolloin laitos on käyttänyt sertifiointia menestyksekkäästi.

Vaihe 1 Käyttökohteet: Ensimmäiseksi valmistaja ottaa yhteyttä WRAP:iin auditointianomuksen vuoksi ja lähettää takaisin täytetyn hakemuslomakkeen ja -maksun, jotta sertifiointiprosessi voidaan panna alulle.
Vaihe 2 Itsearviointi: Laitoksen täytyy omaksua yleisesti hyväksytyt kansainväliset työpaikkastandardit, paikalliset lait ja työpaikkamääräykset noudattaen WRAP-käsikirjassa kuvailtuja menettelytapoja ja tarjota todisteita siitä, että näitä on käytetty vähintään 45 vuorokauden ajan (yli 90 vuorokauden ajan uusien hakijoiden tapauksessa).
Vaihe 3 Valvonta: Laitoksen tulee sitten valita ja ottaa yhteyttä WRAP-akkreditoituun auditoijafirmaan tullakseen auditoiduksi. Raportti ja suositukset lähetetään sekä laitokselle että WRAP:ille.
Vaihe 4 Arviointi: WRAP:in henkilökunta ilmoittaa laitokselle, että sen täytyy korjata tiettyjä menettelytapoja ja että valvojan on tehtävä lisätarkastus ja -raportti tai he voivat suositella sertifiointilautakunnalle tehtaan sertifioimista.
Vaihe 5 Sertifiointi: Sertifiointilautakunta tutkii henkilökunnan suosituksen, mukaan lukien valvojan raportin, ja äänestää sertifioinnin antamisesta tai epäämisestä.

SGS:llä on WRAP-akkreditoituja auditoijia useimmissa tärkeimmissä hankintamaissa, ja pystymme tarjoamaan johdonmukaista valvontaa ja raportointia tukeaksemme sertifiointisuosituksia. Koska meillä on yli 10 vuoden kokemus WRAP-auditointeihin ryhtymisestä, me voimme opastaa sinut prosessin läpi samalla varmistaen, että ammattimaisia auditointistandardeja ylläpidetään.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka SGS:n WRAP-auditointi voi auttaa sinua ja toimittajiasi ylläpitämään eettisten kaupankäyntivaatimusten noudattamisen.