Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vaarallisten aineiden käyttö edellyttää tiukkojen turvallisuusmääräysten noudattamista sekä käytön että hävittämisen aikana.

Jokaisen aineen, jota voidaan pitää vaarallisena ihmisille tai ympäristölle, on noudatettava sen käsittelyä koskevia tiukkoja määräyksiä. Meillä SGS:ssä on kokemusta ja asiantuntemusta laaja-alaisesti eri teollisuuksista ja teollisuudenaloista, minkä ansioista pystymme auttamaan sinua kaikenkattavasti vaarallisten aineiden hallintajärjestelmiä koskevissa kysymyksissä.

Käyttämällä direktiivejä WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu), IECEE (sähkölaitteiden turvallisuusstandardien mukaisten vaatimustenmukaisuustestauksen IEC-järjestelmä) ja IECQ HSPM 080000 (vaarallisten aineiden prosessinhallinta) voimme auttaa sinua käsittelemään vaarallisia aineita turvallisesti ja kokonaisvaltaisesti. RoHS-direktiivin (vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen) ja muiden kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisia vaatimuksia täytyy noudattaa, jotta organisaatiot voivat olla osa maailmanlaajuisia toimitusketjuja. SGS tarjoaa testaus-, verifiointi- ja sertifiointipalveluita, jotta sinulla on mahdollisuus osallistua tietäen varmasti, että vaarallisten aineiden hallintajärjestelmäsi ovat täysin vaatimustenmukaisia.

Turvallisuuteen erikoistuneet työryhmämme toimivat ympäri maailmaa, ja niillä on kokemusta kaikista teollisuudenaloista ja sektoreista, minkä ansiosta voimme tarjota luotettavia palveluita, joiden avulla voit varmistaa, että vaarallisten aineidesi käsittely täyttää kaikki vaaditut direktiivit ja määräykset.