Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ympäristöpalveluidemme avulla voit lähettää virheettömiä tuoteturvallisuusraportteja ja asiakirjoja, joita vaaditaan määräysten noudattamiseen onnettomuuksissa, joissa on mukana vaarallisia kemikaaleja. Ota yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää.

Kun käsittelet vaarallisia kemikaaleja, yrityksesi on noudatettava useita eri määräyksiä. Viranomaisille on toimitettava raportteja, jotka todistavat toimintasi määräystenmukaisuuden.

Koska meillä on runsaasti kokemusta alaasi liittyvästä lainsäädännöstä ja maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto, pystymme kertomaan, mitkä direktiivit ja määräykset koskevat tuotteitasi. Voimme myös pitää sinut ajan tasalla alaasi koskeviin määräyksiin tulevista päivityksistä ja laajennuksista, joten toimintasi pysyy aina uusimman lainsäädännön mukaisena.

Autamme seuraavien erityisraporttien laatimisessa:

luokittelu-, merkintä- ja pakkausasetus 1272/2008/EC

Ilmoitamme käyttämiesi kemiallisten aineiden koostumuksen asianmukaiselle viranomaiselle mahdollisen hätätilanteen varalta.

vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä säätelevä asetus 689/2008/EC

Autamme tarvittavien raporttien valmistelussa ja luomaan järjestelmät, joilla seurataan kiellettyjen tai rajoitettujen kemikaalien määriä ja asiakkaita.

biosidiasetus 98/8/EC

Jos tuotteissasi käytetään biosideja, laadimme luvan hakemiseen tarvittavan raportin.

puhdistusaineasetus 648/2004/EC

Laboratorioissamme käytössäsi on testausmenetelmät, joiden avulla voidaan määrittää puhdistusaineiden aktiivisten ainesosien biohajoavuus. Laadimme myös turvallisuustiedotteet, joita tarvitaan tiukkojen merkintävaatimusten noudattamiseksi.

REACH-asetuksen 1907/2006/EC mukainen luokittelu ja merkintäilmoitus (muille kuin rekisteröidyille aineille)

Luokittelu- ja merkintäilmoitus koskee tämän direktiivin kattamia aineita, jotka täyttävät kriteerit vaaralliseksi luokitteluun tai rekisteröimiseen. Autamme varmistamaan, että täytät asetuksen vaatimukset toimittamalla oikeat tiedot oikeassa muodossa.

Keskity ydinliiketoimintaasi ja anna SGS:n asiantuntijoiden ja ohjelmistojärjestelmien hoitaa ilmoitusten vaatimien tietojen keräämisen. Ota jo tänään yhteyttä hätätilanneviestinnän asiantuntijoihimme.