Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun laajennat uusille markkinoille, tai kun viranomaiset päivittävät tai uusivat määräyksiä, on tärkeää, että yrityksesi johdon, henkilöstön ja konsulttien tiedot ovat ajan tasalla.

SGS:n lääketieteellisten laitteiden määräyksiä käsittelevä koulutus auttaa sinua pysymään lainsäädännön tasalla ja pitämään organisaation kilpailukykyisenä.

Tarjoamme organisaatiosi avuksi lääketieteellisten laitteiden määräyksiä käsittelevää koulutusta auditoijien, laatuammattilaisten ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavien insinöörien tarpeisiin sekä yleisemmillä tasoilla. Koulutusta tarvitaan usein siksi, että johto ymmärtää täysin uusien markkinoiden tai määräysten vaikutukset liiketoimintaan. Se voi myös auttaa asiakkaita ja konsultteja laatuasiakirjojen kirjoittamisessa ja muokkaamisessa ja teknisten tiedostojen kokoamisessa sekä toimia johdantokurssina laatu- tai sääntelyosaston uusille jäsenille.

Ohessa on esimerkkejä tyypillisistä kursseista ja niiden kestoista:

  • Lääkinnällisten laitteiden CE-merkintää koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset (1 päivä)
  • In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden CE-merkintää koskevan direktiivin 98/79/EY vaatimukset (1 päivä)
  • Direktiiviin 93/42/ETY liittyvä tekninen dokumentaatio (1 päivä)
  • Direktiiviin 98/79/EY liittyvä tekninen dokumentaatio (1 päivä)
  • Kanadan määräykset lääketieteellisille laitteille (0,5 päivää)
  • Australian, Kiinan, Hongkongin, Japanin, Korean, Taiwanin (ja muiden) lainsäädännön vaatimukset

Voimme tarjota lääketieteellisten laitteiden määräyksiä käsittelevää koulutusta joko julkisina kursseina tai räätälöitynä yrityksen sisäisenä koulutuksena. Kurssien kouluttajat ovat omia eri alojen asiantuntijoitamme. Lääketieteellisten laitteiden määräysten maailmanlaajuista hyväksyntää koskeva koulutus on saatavilla SGS:n lääketieteellisistä laitteista vastaavasta paikallistoimistosta kaikilla alueilla. Kurssit voidaan usein järjestää paikallisella kielellä.

Käytännön koulutusta päivitetään säännöllisesti ja sen avulla organisaatiosi voi saada viranomais- tai sertifiointihyväksynnän. Koulutus voi myös tuoda lisäetuna jatkuvia parannuksia prosesseihin ja tuotekehitykseen.