Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tuoteturvallisuuden hallintapalvelut auttavat asiakkaita kehittämään ja ylläpitämään prosesseja tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kautta koko tuotannon.

Olemme auttaneet asiakkaita kautta koko maailman vahvistamaan liiketoimintakykyään ja saavuttamaan tavoitteitaan alentamalla heidän tuotteidensa laatua ja turvallisuutta koskevaa riskitasoa:

  • Parantunut asiakkaiden tyytyväisyys ja myynti
  • Palautettujen tai myynnistä poistettujen tuotteiden lukumäärän pieneneminen
  • Vakavista loukkaantumisista johtuvien oikeudenkäyntiriskien väheneminen

Sopimuksenmukaisesti joko osana kokonaisvaltaisia tuotteen kestävyyttä koskevia suunnittelupalvelujamme tai erillään niistä – turvallisuutta ja laatua koskevat hallintapalvelumme koostuvat:

  • Osallistuminen turvallisuuskomiteaan (Safety Committee) – olemme sitten auttamassa sinua perustamaan uutta turvallisuuskomiteaa, osallistumaan vakiintuneeseen komiteaan tai yksinkertaisesti antamassa neuvoja, tavoitteenamme on varmistaa, että komiteasi tekemät päätökset perustuvat riittävään tietoon ja edistävät merkittävästi riskinhallintastrategiaasi:

  • Testisäännöstö– voimme auttaa sinua laatimaan yksityiskohtaisen esityksen tuotteen testivaatimuksista henkilökunnalle, toimittajille ja laboratorioille, niin että tuotteesi testataan samojen lainsäädännöllisten tai riskinarviointistandardien mukaan, missä ja koska ne sitten testataankaan

  • Turvallisuuskäsikirja– oleellinen osa kuluttajatuotteiden laadunhallintaa – liiketoimintaasi koskevan turvallisuuskäsikirjan täytyy olla ajan tasalla lainsäädännön ja määräysten ja muun elintärkeän riskinarviota koskevan tiedon osalta. Voimme auttaa uuden käsikirjan laatimisessa tai antaa tukea pitämällä nykyisen käsikirjasi ajan tasalla

  • Koulutus – ilman asianmukaista koulutusta henkilökuntasi ei ehkä osaa käyttää laatu- ja turvallisuusprosessejasi ja -työkalujasi oikein. Me räätälöimme koulutusohjelmamme vastaamaan liiketoimintasi tarpeita, ja koulutuksemme kattaa sellaiset aiheet kuin vaatimustenmukaisuus/määräykset, turvallisuus, laadunvarmuus, rajoitusten kohteena olevat aineet ja sosiaalinen vastuu. 

SGS on maailman johtava tuoteriskien arviointipalvelujen tuottaja. Tuotteen kestävyyssuunnittelua koskevat palvelumme voivat auttaa sinua pienentämään tuotteesi laatu- ja turvallisuusriskejä ja johtaa parempiin liiketoimintakäytäntöihin, jotka antavat yrityksellesi sen tarvitseman etumatkan yhä kilpailuhenkisemmässä yritysmaailmassa.