Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Monien tuotteiden palautukset, takaisinvedot ja muut ongelmat, jotka sattuvat tuotteen päästyä markkinoille, voidaan estää huolellisella riskinarvioinnilla ja tuotteiden luotettavuuden suunnittelulla tuotteiden elinkaaren varhaisessa vaiheessa.

Pitäen tämän mielessään SGS:n tuotesuunnittelun analysointipalvelut herättävät tärkeitä kysymyksiä suunnitteluvaiheessa. Onko suunnittelemasi tuote toteutettavissa, turvallinen ja laadultaan riittävä? Tarkastelemme tuotesuunnitteluasi yksityiskohtaisesti tuodaksemme esille mahdollisia ongelmia ja ehdottaaksemme ratkaisuja ennen kuin sijoitat aikaa ja rahaa tuotantoon.

Tuotteen toteutettavuuden analysointipalvelu

Suoritamme alustavan tarkastuksen ideastasi arvioidaksemme sen toteutettavuutta, tunnistaaksemme mahdolliset viat ja tarkentaaksemme testikäytännön. Tarkastus, joka on tehty varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa, voidaan suorittaa käsitteelliselle piirustukselle, tekniselle piirustukselle, olemassa olevalle prototyypille tai varsinaiselle tuotteelle.

Tuoteturvallisuuden tarkastuspalvelu

Kun testaamme suunnitelmasi turvallisuudelle, teemme enemmän kuin vain tarkistamme, että se täyttää pakolliset ja vapaaehtoiset viranomaisstandardit. Ymmärrämme, että tuote, joka täyttää viranomaisten odotukset, voi silti muodostaa vaaran asiakkaille, ja tuomme esiin kaikki mahdolliset vaarat ja ehdotamme ratkaisuja.

Tuoteriskien arviointipalvelut

Suoritamme yksityiskohtaisen tarkastuksen suunnitelmasi mahdollisista huolenaiheista mitaten niitä laillisia ja vapaaehtoisia standardeja sekä yrityksesi omia erityisiä vaatimuksia vasten. Jälleen kerran työskentelemme yrityksesi kanssa keksiäksemme ratkaisuja, joilla tuotettanne muutetaan parempaan suuntaan.

Tuotelinjan tarkastus

Jos yritykselläsi on monia tuotteita tai suunnitelmia harkittavanaan, voimme tutkia ne selvittääksemme, mitkä ovat todennäköisesti ongelmallisia tulevaisuudessa. Laadimme myös listan testeistä, joita yrityksesi voi käyttää ymmärtämään paremmin jokaista tuotetta tuotannon aikana.

Tuotekohtainen tutkimus

Vaihtoehtoisesti voimme keskittyä tiettyihin tuotteisiin tai teknologioihin tarjotaksemme yrityksellesi paremman ymmärryksen mahdollisista tuotantohaasteista hyödyntäen omia testejämme ja laajempaa tutkimusta aiheesi ympärillä.

Tuotevertailun/suorituskyvyn testauspalvelu

Saadaksesi käsityksen siitä, miten aiottu tuotteesi tulee suoriutumaan markkinoilla, voimme vertailla prototyyppiäsi tai tuotettasi olemassa oleviin tuotteisiin. Koska palvelumme ovat täysin joustavia, voimme suorittaa testit toimialan standardien ja omien kriteereidesi mukaisesti. Voimme myös tehdä suorituskykytestin nähdäksemme, miten tuotteesi suoriutuu ajan kuluessa tai käyttö- ja väärinkäyttöolosuhteissa.

Ei ole väliä, luommeko monipuolisen ohjelman yrityksellesi vai käytätkö itsenäisiä palveluitamme, tavoitteemme on aina auttaa yritystäsi saamaan irti parhaan mahdollisen tuotteestasi vähentämällä riskejä ja lisäämällä asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea lisäämällä myyntiä ja ylläpitämään tuotemerkkisi luotettavuutta.