Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Jos energiatehokkuustoimenpiteiden on tarkoitus vaikuttaa merkittävästi ympäristön kestävyyteen, todellisten energiasäästömittausten ja todentamisen täytyy pystyä osoittamaan niiden lyhyt- ja pitkäaikainen vaikutus.

SGS on edelläkävijä energiatehokkuuden juurruttamisessa läpi eri teollisuusalojen, ja se on tuonut markkinoille energiansäästötoimenpiteitä ja verifiointipalveluita (M&V) tämän tarkoituksen täyttämiseksi.

M&V-palvelumme on ottanut perustakseen kansainvälisen tulosten mittaamis- ja verifiointikäytännön IPMVP:n (International Performance Measurement and Verification Protocol), josta on tullut kansainvälisesti hyväksytty standardi energiasäästön tulosten määrittämiseksi. Energiatehokkuusasiantuntijamme käyttävät tätä menetelmää osana laajempaa energiatehokkuuden mittaus- ja verifiointiohjelmaa, joka kattaa:

 • viitetietokannan laadinnan
 • lähtökohdan muodostamisen
 • M&V-suunnitelman kehittämisen
 • M&V:n jälkikäteistarkastelun
 • energiasäästön valvonnan ja tarkastuksen
 • M&V-raporttien laatimisen
 • pitkän aikavälin energiasäästöjen seurannan

Yhtä lailla kuin M&V-palvelumme osallistuu kansainvälisiin pyrkimyksiin alentaa teollisuuden vaikutusta ympäristöön, se saattaa yhteen eri alojen organisaatioita, mistä tarjoutuu selkeitä etuja:

 • Yrityksillä on pääsy energiasäästöohjelmiensa tietoihin, jotka tukevat tulevaa energianhallintaa ja liiketoimintapäätöksiä
 • Energiapalveluyhtiöt (ESCOs) saavat tasapuolista ja riippumatonta näyttöä perustaksi voitonjaolle asiakkaiden kanssa
 • Rahoituslaitoksilla on mahdollisuus käyttää M&V-tietoja riskinarviointiin vihreiden rahoituspakettien osalta
 • Hallituksilla on luotettavampi ja laajempi tietokanta energianhallintapolitiikan luomista varten

Varmista, että organisaatiosi on tärkeimpien innovaattoreiden joukossa yritysten energiatehokkuuden osalta, ja pääsee samaan aikaan nauttimaan SGS:n energiansäästötoimenpide- ja verifiointipalveluiden tuomista eduista.