Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Oli kyseessä mikä tahansa ala, tuotteiden ja palvelujen on noudatettava kohdemarkkinoiden standardeja ja määräyksiä.

Kelpoisuuksien puuttuminen voi rajoittaa pääsyä markkinoille, katkaista toimitusketjun ja vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Tuotteita tai palveluja koskevien markkinamääräysten löytäminen saattaa olla monimutkainen haaste. Kansallisten ja kansainvälisten määräysten, alakohtaisten standardien ja räätälöityjen asiakasvaatimusten ymmärtäminen vaatii tarkkaa perehtymistä ja alan syvällistä tuntemusta.

SGS tarjoaa laajan valikoiman auditointi- ja sertifiointipalveluja, jotka kattavat koko arvoketjun aina tuotteiden sertifioinnista prosessien organisointiin sekä palvelujen ja järjestelmien sertifiointiin. Meidät tunnetaan perusteellisista ja tarkoista auditointi-, verifiointi- ja tarkastusstandardeista, ja voimme tarjota yrityksellesi varmuuden, jonka se tarvitsee palvelujen ja tuotteiden tuomiseksi markkinoille. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme ja pitkälle kehitetyt testauslaitoksemme voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sen varmistamiseksi, että tuotteet ja palvelut vastaavat niille asetettuja odotuksia tai jopa ylittävät odotukset.