Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Elektroniikan kierrätyspalvelujen asiakkaat haluavat olla varmoja siitä, että ympäristöä, työterveyttä, työturvallisuutta ja tietoturvaa koskevat seikat on otettu huomioon.

Yhä useampi asiakas vaatii riippumatonta, kolmannen osapuolen laatimaa kierrätyssertifiointia, mikä takaa kierrätyksen hallintajärjestelmän yhdenmukaisuuden korkeimpien vaatimusten kanssa. SGS:n maailmanlaajuisesti tunnustettu elektroniikan kierrätyspalvelujen Responsible Recycling© Standardi (R2) -sertifiointi perustuu riippumattomaan auditointiin ja on elektroniikan kierrätysalan keskeinen toimintastandardi.

Elektroniikan kierrätyksessä on monenlaisia haasteita. Elektroniikassa usein käytetyt vaaralliset kemikaalit, kuten lyijy, kadmium, arseeni ja elohopea, aiheuttavat riskejä ympäristölle ja kierrätysalan työntekijöille. Tietokoneisiin, kopiokoneisiin ja muihin elektroniikkalaitteisiin tallennetut tiedot on käsiteltävä asianmukaisesti, jotta ne eivät joudu vääriin käsiin.

R2 on vapaaehtoinen, toimintatapoja koskeva elektroniikaromun kierrätyspalveluihin liittyvä standardi. Standardi luo puitteet kierrätyksen hallintajärjestelmälle sekä ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmälle. R2 vastaa ympäristöä, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä tietoturvaa koskeviin ongelmiin, jotka liittyvät suoraan elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. R2 on alan toimintastandardi, ja standardin mukainen sertifiointi osoittaa yrityksesi tuntevan ja noudattavan elektroniikkaromun turvallisia kierrätystapoja.

SGS:n suorittaman R2-sertifioinnin tuloksena l uodaan perusteellinenkierrätyksen hallintajärjestelmä. Hankkimalla sertifioinnin SGS:ltä, yrityksesi hyötyy maailmanlaajuisesta maineestamme johtavana auditointi- ja sertifiointiyrityksenä. SGS:n auditoijat ymmärtävät elektroniikan kierrätyksen kaikki näkökohdat sekä paikalliset ja kansainväliset ympäristöä, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat ongelmat ja asetukset.

Organisaatiot voivat valita R2:n yhdistämisen kierrätysteollisuuden toimintastandardiin (RIOS), joka on toinen käytössä oleva ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmä. R2 voidaan integroida helposti myös muihin esimerkiksi ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaisiin sertifioituihin hallintajärjestelmiin. R2-sertifiointi osoittaa yrityksesi sitoutumisen ympäristövastuullisiin kierrätyskäytäntöihin ja tarjoaa yritykselle käytännönkeinot kierrätyksen sekä elektroniikan kierrätyksen tehostamiseen. Ottamalla yhteyttä SGS:ään lisätietojen saamiseksi R2-sertifiointiprosessista.