Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kivitestauspalvelut tarjoavat käyttöösi tarkat tiedot rakennusprojektisi oikein materiaalien valintaa varten vaadittujen standardien mukaisesti.

Luonnollisen kivimateriaalin käyttö rakennusprojekteissa edellyttää soveltuvan materiaalin tarkkaa valintaa. Kivimateriaalien testauspalvelumme auttavat valitsemaan sopivat materiaalit projektiasi varten ja varmistavat yhdenmukaisuuden standardien ja säädösten vaatimuksiin nähden.

Miksi kannattaa valita SGS:n kivitestauspalvelut?

Tarjoamme käyttöösi monipuoliset resurssit, kokemuksen ja asiantuntemuksen projektisi toteutusta varten kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä olemme ensiluokkaisia kivitestauspalveluita vaativien asiakkaidemme ensisijainen valinta kaikkialla maailmassa.

Kivitestauspalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

 • tärkeät testitiedot projektin suunnitteluvaiheessa työmaallasi, kaikkialla maailmassa
 • oikean kivimateriaalin valinta projektisi laatu- ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti 
 • vaatimustenmukaisuuden varmistaminen tarvittavien standardien ja säädösten mukaisesti
 • suunnitelmien muokkaaminen testitulosten perusteella tulevien ongelmien välttämiseksi
 • ajan ja rahan säätäminen tehokkailla valinta- ja laaduntarkastusprosesseilla.

Monipuolinen kokemus, resurssit ja asiantuntemus kivitestauksen johtavalta yritykseltä

Maailman johtavana testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksenä tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisten kivitestauslaboratorioiden verkoston. Lisäksi voimme hyödyntää siirrettäviä laboratorioita suoraan työmaallasi, mikä takaa jatkuvan testauksen edut oikeiden materiaalien valinnassa kaikkialla ja kaikkina aikoina.

Tarjoamme käyttöösi monipuoliset kivitestauspalvelut, mukaan lukien:

 • absorption ja vastaavien ominaisuuksien testaus
 • epämuodostumien tarkastukset
 • tiheys
 • suoraleikkauskokeet 
 • pistekuormitus sekä puristus- ja murtolujuustestaus 
 • Poissonin jakauma 
 • laajenemisen ja hajoamislujuuden määrittäminen  
 • huokoisuuskertoimen määrittäminen
 • vesipitoisuus ja huokoisuus
 • kiven elastisen kertoimen laskenta.

Ottamalla yhteyttä meihin saat lisätietoja siitä, miten kivitestauspalvelumme voivat auttaa projektisi oikeiden materiaalien valinnassa ja turvamääräysten sekä standardien vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.