Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n maaperän testauspalvelut: varmista maaperän soveltuminen rakennusprojektiisi ja hanki tarkat tiedot päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Rakennustyömaan maaperän ominaisuuksilla on keskeinen merkitys rakennusprojektillesi. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa maaperän ominaisuudet, jotta voidaan määrittää sen riittävä rakenteiden tukikyky. SGS:n maaperän testauspalvelut auttavat määrittämään maaperän soveltuvuuden ja tarjoavat tärkeitä tietoja päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Miksi kannattaa valita SGS:n maaperätutkimuspalvelut rakennusprojektiasi varten?

Maaperän testauspalvelumme testaavat maaperän kemialliset ja geotekniset ominaisuudet. Palvelu kattaa seuraavat osa-alueet:

  • maaperän soveltuvuuden ja tukikyvyn määrittäminen rakennusprojektiasi varten
  • työmaan eri tyyppisten maaperäainesten ja niiden sijainnin tunnistaminen
  • maaperän vahvuuden, tiheyden, kompaktisuuden sekä orgaanisen ja hiekkapitoisuuden testaaminen ja näiden ominaisuuksien vaikutuksen määrittäminen rakennusprojektiasi varten
  • tarvittavien tietojen hankinta rakennuslupa- ja lisenssihakemuksia tukevien teknisten ja turvallisuusraporttien laatimista varten
  • tarkat tulokset ja maaperän kehityksen tarkastelu rakennusprojektin eri vaiheissa maksimaalisen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Luotettavat maaperän testauspalvelut alan johtavalta yritykseltä

Alan johtavana yrityksenä tarjoamme käyttöösi valtuutetut ja ammattitaitoiset maaperän testauspalvelut kansallisten ja kansainvälisten laatustandardien mukaisesti. Globaalin verkostomme ja laajan asiantuntemuksemme ansiosta olemme rakennuttajien, konsulttiyhtiöiden, valmistajien ja viranomaisten ensisijainen valinta kaikkialla maailmassa.

Maaperän testauspalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

  • kattavat laboratoriotestit: leikkauslujuus, puristuslujuus, kovettuminen, läpäisevyys, alustakuormitus, maaperäindeksi ja kosteus/tiheys
  • ohjelmistoanalyysit
  • tekniset tuki- ja konsultointipalvelut.

Ottamalla yhteyttä meihin saat lisätietoja siitä, miten maaperän testauspalvelumme voivat auttaa määrittämään maaperän soveltuvuuden ja tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä suunnittelua.