Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Toimipaikan rakennukset ja laitteet voivat vapauttaa ilmakehään hajapäästöjä, jotka aiheuttavat ympäristön saastumista ja haittaavat liiketoimintaasi. Ratkaise ongelma SGS:n hajapäästötutkimusten avulla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Teollisuuslaitteista vuotavat hajapäästöt, jotka koostuvat haihtuvista orgaanisista yhdisteistä, aiheuttavat kalliit seuraukset työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä toiminnan tuottavuudelle. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin ja voivat lisätä palon ja räjähdysten vaaraa.

Vuotojen havaitseminen on tärkeä työ, joka kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi. Hajapäästöjen hallinnasta vastaava työryhmämme voi ottaa tehtävän hoitaakseen. Valtuutettuun työryhmäämme kuuluu teknikkoja, jotka tarkastavat kaikki laitteistot (kuten pumput, kompressorit, laipat, putket, liittimet ja varoventtiilit). Voimme suorittaa myös vuotojen tunnistus- ja korjaustutkimuksen (LDAR), mikäli se on alalla lakisääteinen.

Päästöjä seurataan kannettavalla liekki-ionisaatiodetektorilla tai fotoionisaatiodetektorilla kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien avulla (EPA- ja EN-standardit). Menetelmä on myös helppo mukauttaa paikallisiin standardeihin.

Mittausprosessin aikana vuotavat osat merkitään. Käytämme erityisesti suunniteltua ohjelmistoa, jolla taltioidaan mittaustulokset, luetteloidaan korjausta kaipaavat osat ja dokumentoidaan jokainen komponentti. Jokaisesta osasta luodaan automaattisesti raportti, ja seuraavassa tarkastuksessa mitattavien osien lukumäärä lasketaan. Voimme myös mukauttaa ohjelmiston paikallista lainsäädäntöä vastaavaksi.

Laitoksen kokonaispäästöt lasketaan. Kun tunnistettuja ongelmakohtia on korjattu, tarkistamme korjausten onnistumisen ja päivitämme asiakirjasi uudelleenlaskettujen kokonaishajapäästöjen mukaan.

Ota tehtaasi ja laitteistosi hallintaan ja takaa toimintasi tuottavuus ja turvallisuus. Ota yhteyttä hajapäästöjen hallintaan erikoistuneeseen työryhmäämme jo tänään.