Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Muovit ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Niillä on tärkeä rooli teollisuudessa ja ne ovat merkittävä osa jokaisen maan taloutta tänä päivänä.

Lähes kaikki kuviteltavissa olevat yritykset käyttävät muoveja jossain määrin. SGS tarjoaa polymeerien valmistajille, myyjille ja loppukäyttäjäyhteisöille valikoiman palveluja, jotka tukevat innovatiivisuutta, lakisääteistä vaatimustenmukaisuutta ja suorituskykytestausta. Portfoliomme sisältää

  • laadun tarkkailun
  • lainsäädännön mukaiset testaukset, kuten REACH- (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt) ja RoHS (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoitukset) -validoinnit
  • suorituskykytekijöiden fysikaalisen testauksen
  • erilaisia ympäristötestejä.

SGS on brändijohtaja globaalilla tasolla monilla näistä aloista. SGS on tunnustettu innovoija, luotettu kumppani ja suurin yksittäinen tällaisten palveluiden tarjoaja. Polymeerit kehittyvät jatkuvasti ja niiden käyttökohteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Sitä mukaa kun uusi tuote tai käyttötapa kehittyy, vaaditaan uutta lakisääteisten vaatimusten ja suorituskyvyn testausta. SGS tarjoaa tämän toimialan arvovaltaisimpia ja innovatiivisimpia palveluja toimitusketjun eri toimijoille.