Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS voi suorittaa erilaisia elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien testauksia. Niiden avulla voidaan varmistaa, etteivät tuotteistanne löydetyt torjunta-ainepitoisuudet ylitä useissa maissa käytössä olevia enimmäismääriä (Maximum Residue Level, MRL).

Kuluttajia pyritään suojaamaan kaikkialla maailmassa torjunta-ainejäämiä koskevalla tiukalla lainsäädännöllä. Voit varmistaa, että tuotteenne ovat kansainvälisien määräyksien mukaisia käyttämällä torjunta-ainejäämien analysointipalvelujamme. Ne ovat tärkeä työkalu torjunta-aineiden jäämien tunnistamisessa ja hallinnassa.

On yleisesti tunnettu tosiasia, että torjunta-aineiden liiallinen käyttö voi johtaa vaarallisien kemikaalien päätymisen ravintoketjuun vaarallisina pitoisuuksina. Tuoreiden hedelmien ja vihanneksien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Nämä tuoretuotteet ovat erityisen alttiita torjunta-ainejäämille.

Käytämme torjunta-aineiden jäämien testaamiseen neste- ja kaasukromatografiamenetelmiä. Testattavia aineita ovat muun muassa

 • fungisidit
 • herbisidit
 • insektisidit
 • molluskisidit
 • rodentisidit.

Testaamiemme torjunta-aineiden määrä kasvaa jatkuvasti. Näin pystymme varmistamaan, että tuotteenne vastaavat kulloinkin voimassa olevia määräyksiä. Käytössämme on maailmanlaajuinen laboratorioverkosto, jossa kehitämme parhaita käytäntöjä maatalouskemikaalien testaukseen. Asiantuntijamme varmistavat testaamalla altistumisen torjunta-aineille, että tuotteenne ovat lainsäädännössä määritettyjen standardien mukaisia. Testaamme seuraavia elintarvikkeita:

 • virvoitusjuomat
 • viljatuotteet
 • jyvät
 • palkokasvit
 • meijerituotteet
 • kala
 • hedelmät
 • liha
 • vihannekset.

Ota yhteyttä SGS:ää, niin kerromme lisää torjunta-ainejäämien testauksesta ja siitä, miten testauspalveluillamme voidaan varmistaa, että tuotteenne ovat annettujen määräyksien mukaisia.