Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n maatalouden veden testauspalvelut auttavat arvioimaan veden laatua ja sen käytön parantamista -erityisesti kastelun suhteen- sekä hallitsemaan resurssejasi paremmin.

Tarkan veden laadun arvioinnin ansiosta luotettava ja akkreditoitu analyysipalvelumme vahvistavaa maatalouden vedenhallinnan toimia. Voimme testata maanviljelyn veden seuraavien parametrien avulla:

Ammonium ja nitraatti

Esiintyy yleisesti pohjavedessä (porausrei'issä) -etenkin tehomaatalouden alueilla- tai käymäläkuoppien läheisyydessä.

Arseeni

Tätä myrkyllistä kemikaalia saattaa esiintyä pohjavedessä, etenkin kaivostyöalueilla.

Kadmium

Esiintyy yleensä yhdessä sinkin kanssa happoisissa vesissä.

Kalsium ja mangaani

Aiheuttavat kalkkeutumista ja saattavat vähentää saippuan vaahtoamista.

Kloridi

Kloridin määrä voi lisääntyä kuumilla ja kuivilla alueilla. Erittäin suurina määrinä se saattaa aiheuttaa oksentelua ja pahoinvointia.

Kupari ja sinkki

Nämä kemikaalit muodostuvat kupariputkissa kun veden pH-arvo on alhainen, ja ne vaikuttavat veden väriin.

Sähkönjohtavuus (EC)

EC-taso viittaa liuenneiden suolojen kokonaismäärään (TDS).

Natriumin absorptionopeus (SAR)

Arvioi kasteluveden sopivuuden.

Fluoridi

Pohjavesien määrät voivat nousta kuumilla ja kuivilla alueilla.

pH

Saattaa viitata mahdolliseen korroosioon tai kalkkeutumiseen.

Kalium ja natrium

Näiden suolojen vaikutus suolaisuuteen voidaan ennustaa.

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme kuinka veden testauspalvelumme voivat auttaa laadun parantamisessa ja resurssien hallinnassa.