Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n avulla maaperän viljavuutta koskevien arviointien laadinta ja viljavuuden hallitseminen on yksinkertaisempaa. Näin sekä lannoituskustannuksia että ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja parantaa samalla myös sadon tuottoa.

Täsmällinen maanviljely perustuu viljavuuden huolelliseen arviointiin. Tämä saavutetaan kohdennetun näytteenoton (GPS:llä), testauksien ja paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Näytteet otetaan joko ruudukoksi tai alueiksi jaetusta maaperästä. Tämä GPS-pohjainen palvelu voidaan räätälöidä asiakkaan toimintaan sopivaksi ja testata muun muassa makro- ja mikroravinteet, pH, suola- ja hiilipitoisuudet.

Tarvittaessa laadimme ravinteiden hallintasuunnitelman (NMP), jonka avulla voidaan:

  • lisätä tarkkuutta ja samalla supistaa lannoitekustannuksia
  • kasvattaa tuottoa sadonhallinnan tarkkojen suositusten ansiosta
  • säästää ympäristöä, koska tuotteet annostellaan entistä tarkemmin

Tuottoa voidaan parantaa ja tehokkuutta voidaan lisätä samalla kun ympäristöä säästetään. Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme lisää maaperän viljavuuteen ja ravinteiden hallintaan liittyvistä palveluistamme.