Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n geenimuuntelun (GM) bioturvallisuuspeltokokeet: laaja peltokoevalikoima auttaa varmistamaan uusien geenimuunneltujen ominaisuuksien turvallisuuden.

Uusien geenimuunneltujen ominaisuuksien turvallisuus täytyy testata entistä perusteellisemmin. Joitakin tutkimuksia tarvitaan säännöllisesti, mutta tutkimuksia myös mukautetaan muuntelun ja ominaisuuksien perusteella. Hyvät laboratoriokäytännöt (GLP) määritelevät, kuinka geenimuunneltuja ominaisuuksien tutkitaan. Suunnittelun tarkkuus, suorituskyky, tuotteen ympäristövaikutusten mittaaminen ja dokumentointi ovat aina keskeisiä. 

Geenimuuntelun bioturvallisuuspeltokokeillamme saat käyttöösi akkreditoidun toimintamme, standardisoidut menettelytapamme, toimivaksi havaitun peltokokeiden dokumentointijärjestelmämme, vaatimukset täyttävän ympäristövaikutusten arviointiohjelman, kokeneen ja koulutetun henkilöstömme ja huipputeknologiset laitteemme, jotka takaavat tutkimusten oikeellisuuden.

Laaja valikoima geenimuuntelun (GM) bioturvallisuuspeltokokeita

Voit yhdellä ainoalla sopimuksella hyödyntää monia kansainvälisiä palveluja, kuten

  • agronominen vastaavuus
  • ravitsemuksellinen vastaavuus
  • testaus muilla kuin kohdeorganismeilla
  • referenssimateriaalin tuottaminen rehuksi
  • ympäristövaikutusten arviointi
  • maaperän akkumulaatio
  • maaperän dissipaatio

Luotettavat geenimuuntelun bioturvallisuuspeltokokeet alan johtavalta yritykseltä

Meillä on monivuotinen kokemus agronomisen ja ravitsemuksellisen vastaavuuden ja ympäristövaikutusten saamiseksi selville sekä muihin kuin kohdehyönteisiin kohdistuvien vaikutusten analysoimiseksi tarvittavien geenimuuntelun bioturvallisuuspeltokokeiden suunnittelusta ja järjestämisestä monissa eri paikoissa ja ilmasto-olosuhteissa. Laitoksemme noudattavat alakohtaista laadunhallintajärjestelmää paikallisesti, kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti vaadituissa bioturvallisuustutkimuksissa.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan peltokoevaatimuksistanne.