Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n GLP:n mukaiset peltokokeet: laaja koepalveluvalikoima auttaa täyttämään hyvän laboratoriokäytännön (GLP) vaatimukset.

GLP-periaatteista käy ilmi, kuinka torjunta-aineet, siemenlajit ja lannoitteet tulee tutkia. Suunnittelun tarkkuus, suorituskyky ja dokumentointi ovat aina keskeisiä. GLP-peltokoetoimintamme on akkreditoitua. Standardoidut toimintaohjeemme, toimivaksi havaittu peltokokeiden dokumentointijärjestelmämme, kokenut koulutettu henkilöstömme ja huipputeknologiset laitteemme takaavat tehtyjen tutkimusten oikeellisuuden.

Laaja valikoima GLP:n mukaisia peltokokeita

Voit yhdellä ainoalla sopimuksella hyödyntää monia kansainvälisiä palveluja, kuten

 • sadossa esiintyvien jäämien testaukset
 • kiertoviljely
 • ekotoksikologia
 • ympäristövaikutukset
 • pellon huuhtoutuminen
 • veden tarkkailu
 • käyttäjän altistuminen
 • maaperän akkumulaatio
 • maaperän dissipaatio

Luotettavat GLP:n mukaiset peltokokeet alan johtavalta yritykseltä

Tarjoamme käyttöön syvällistä kokemusta GLP:n mukaisten peltokokeiden suunnittelusta ja järjestämisestä monissa eri paikoissa ja ilmasto-olosuhteissa, jotta saadaan selville vaikutukset ravitsemukseen, viljelijään ja ympäristöön sekä ekotoksisuus. Laitoksemme noudattavat alakohtaista laadunhallintajärjestelmää paikallisesti, kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti vaadituissa GLP:n mukaisissa tutkimuksissa.

Lisäksi tarjoamme GLP:n mukaisten tutkimusten johtamista ja projektienhallintaa:

 • Asianmukaiset tutkimukset/akkreditointikriteerit sekä niiden laajuutta koskeva konsultointi
 • Räätälöityjen tutkimusasetelmien kehittäminen
 • Sopivien sijaintien valinta kussakin maassa ja alueella
 • Tutkimussuunnitelman laatiminen ja siihen tehtävät muutokset
 • Oman projektinhallintatyökalumme (MORE) integrointi kokeen valvomista varten
 • Peltokokeiden loppuraportin valmistelu ja analyysivaiheen sisällyttäminen raportin yhteenvetoon.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan GLP:n mukaisten peltokokeiden tarpeistanne.