Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n ekotoksikologiatutkimukset arvioivat kasvi- ja eläinperäisten kemikaalien mahdolliset vaikutukset, sadon suojaamiseen käytettävät aineet ja eliöntorjunta-aineet.

Meillä on ekotoksikologinen asiantuntemus ongelmallisista aineista, jotka eivät liukene veteen, haihtuvat ja/tai ovat värjättyjä. Pystymme tarjoamaan erityisiä tunnistustestejä ja pitoisuuden määritystapoja.

Ekotoksikologian testauspalvelumme tekee seuraavia testejä:

 • bakteerien toksisuuden testaukset (akuutti, anaerobinen, krooninen, yksilajisuuden testit, kompleksiset assosioitumisten testit)
 • levän kasvun estämisen testaukset (eri lajit)
 • äyriäisten toksisuus (esim. daphnia)
 • kalan toksisuus, akuutti (semistaattinen, staattinen)
 • matojen toksisuus (akuutti)
 • kasvien kasvun estämisen testaukset
 • maaperän mikroflooran testaukset (BBA:n määräys VI 1-1, OECD 216 ja OECD 217)

Ekotoksikologian testausmenetelmämme ovat seuraavien ohjeiden mukaisia:

 • Biologische Bundesanstalt fuer Land- und Forstwirtschaft (BBA - Saksan liittovaltion maatalouden ja metsän biologinen tutkimuskeskus)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Deutsches Institut fuer Normung (DIN - Saksan standardointi-instituutti)
 • Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO)
 • Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö (EPPO)
 • Euroopan yhteisöjen komissio (CEC)
 • Ympäristönsuojelulaitos (EPA)
 • Euroopan ekotoksikologian ja toksikologian kemian keskus (ECETOC)

Olemme riippumaton toimija ekotoksikologisen testauksen alalla ja maailmanlaajuisesti kuuluisia, että teemme tutkimuksemme hyvän laboratoriokäytännön (GLP) mukaisesti. Voit käyttää ekotoksigologisia tutkimustuloksia osana ympäristöriskien arvioita, jotka ovat pakollisia kun rekisteröit aineita ja tuotteita.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää ekotoksigologisista testauspalveluistamme.