Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Osoita maataloustoiminnan kestävyys maatalouden kestävän kehityksen arviointiohjelman (FSA) avulla.

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) -järjestön kehittämä, itsearvioinnissa ja kolmannen osapuolen verifoinnissa käytettävä FSA-ohjelma osoittaa maatalouden kestävyyden tarkistuslistan avulla. FSA-ohjelman tarkistuslista keskittyy tavanomaiseen hyvään maatalouskäytäntöön (GAP) ja seuraa kestävän kehityksen kolmea pilaria:

 • Ihmiset
 • Planeetta
 • Taloudellinen voitto

Yritys, joka kuuluu yhtymän perustaneeseen toimitusketjuun, voidaan verifioida FSA-ohjelman mukaisesti. Kaikki sen tuotteet tai osa niistä voi saada SAI Bronze-, SAI Silver- tai SAI Gold -luokituksen.

Kenelle FSA-verifiointi on tarkoitettu?

Ohjelma auttaa elintarvikkeita ja juomia valmistavia yrityksiä sekä maanviljelijöitä koko elintarvike- ja juomatuotannon arvoketjussa siirtymään kohti kestävää maataloustuotteiden tuotantoa.

Edut

FSA-ohjelma hyödyttää kaikkia osapuolia

 • tukemalla ja parantamalla tuotannon kestävyyttä koko tuotantoketjussa
 • parantamalla taloudellisia näkymiä pitkällä aikavälillä
 • auttamalla yrityksiä täyttämään asiakkaiden yhteiskuntavastuu- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

SGS:n FSA-tuotteet ja -palvelut

Maatalousasiantuntijamme tarjoavat monenlaisia palveluja SAI FSA-ohjelman tukemiseksi:

 • FSA-ohjelman mukaiset verifiointitarkastukset
 • itsearviointi maatilatasolla
 • FSA-ohjelman työpajat ja koulutus (esimerkiksi eroanalyysi, nykyisen tilanteen arviointi ja hyvä maatalouskäytäntö)
 • käyttöönoton tuki
 • vertailukelpoisiin standardeihin perustuvat tarkastukset (REDcert, REDcert2, ISCC EU, ISCC PLUS, GLOBALG.A.P. ja vastaavat).

Miksi kannattaa valita SGS?

Meidät on akkreditoitu maailmanlaajuisesti SAI FSA -ohjelman verifiointiin ja meillä on asiantuntemusta erilaisten maataloustuotteiden FSA-verifiointitarkastuksista. Lisäksi meillä on useiden sellaisten ohjelmien akkreditointi, joihin FSA-ohjelmaa verrataan.

Maailmanlaajuisen tarkastajien ja asiantuntijoiden verkostomme avulla voimme tukea FSA-ohjelman käyttöönotossa maatilojen ja yritysten tasolla sekä pystymme tarjoamaan pelkkiä auditointeja enemmän: Voimme auttaa sidosryhmiä ymmärtämään ja omaksumaan FSA-ohjelman ja kestävät maatalouskäytännöt .

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi kuinka maatalouden kestävän kehityksen arviointiohjelmapalvelumme voivat tukea sinun liiketoimintaasi