Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on maailman johtava kiviaineksen happaman valuman (ARD, tunnetaan myös kaivoksen happamena valumana) testauspalvelujen tarjoaja, jolla on vuosien maailmanlaajuinen kokemus projektien haponmuodostusominaisuuksien käsittelemisestä.

Organisaatiomme tunnetaan perusteellisesta happaman valuman testauksen tuntemuksesta.

Malmien happoa tuottavan potentiaalin analysointi on oleellisen tärkeä osa ARD:n hallintaa ja pitkäaikaisen ympäristökorvausvastuun ennaltaehkäisemistä. SGS tarjoaa kokonaisvaltaista uutteiden, kiintoaineiden ja jätteiden laboratorioanalyysiä. Ymmärrämme, miksi ARD:n vähentämistä tarvitaan, ja voimme tarjota laajan analyysivalikoiman, mukaan lukien seuraavat standardit ARD-testit:

  • ASTM-vakiokosteussolutesti
  • Staattinen nettohapotusprosessi (NAG)
  • Muunnettu hapon ja emäksen tasapainon laskenta (ABA)
  • Toksisuuden US EPA 1311 -uutto (TCLP)
  • Synteettisen presipitaation US EPA 1312 -uutto
  • Happoja muodostavien ja neutraloivien mineraalifaasien mineraloginen tunnistaminen

SGS ymmärtää, että onnistuneen testausohjelman avain on asianmukainen näytteenottotekniikka. Kaikki SGS:n näytteenotto- ja laboratorioanalyysit tehdään tunnustettujen maailmanlaajuisten standardien, kuten Yhdysvaltojen testaus- ja materiaalijärjestön (American Society for Testing and Materials, ASTM) ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (International Standards Organization, ISO), mukaisesti. Pätevä henkilöstömme käyttää laboratorioissa huippuvälineitä ja soveltaa alan parhaita käytäntöjä. 

Ympäristömineralogia

SGS voi suorittaa kiviainesten, malmin ja rikastusijätteiden täydellisen mineralogisen analyysin määrittääkseen niiden happoa tuottavan tai neutralisoivan potentiaalin. Kyseisten analyysien avulla voidaan määrittää happoja muodostavat mineraalit (esim. pyriitti, markasiitti, pyrrotiitti) ja happoja neutralisoivat mineraalit (esim. kalsiitti, dolomiitti). Kyseisten mineraalien ja niiden lukitsevien tai vapauttavien ominaisuuksien suhde määrittää sen, onko näyte nettohaponmuodostaja, ja näin saadaan tiedot, joita käytetään ympäristön suunnittelussa, sulkemissuunnittelussa ja kunnostusprojekteissa. Näiden oleellisten tietojen avulla voidaan sen jälkeen määrittää projektin kulut.

Olitpa sitten aikaisessa luonnehtimisvaiheessa etsinnän yhteydessä, ennaltaehkäisyvaiheessa toiminnan yhteydessä tai edenneessä korjausvaiheessa sulkemisen yhteydessä, SGS on luotettava tekninen yhteistyökumppanisi. Maineemme on vertaansa vailla laaduikkaiden, sinua ympäristöhaasteissa tukevien testausten ja tietojen toimittamisen alalla. Tee yhteistyötä kanssamme varmistaaksesi, että ARD-testaustarpeesi käsitellään tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.