Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Nykyään vaaditaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Yrityksen "moraalinen toimilupa" on läheisessä yhteydessä ympäristöystävällisyyteen.

SGS:n tekniset asiantuntija tietävät tämän. He suunnittelevat kestävän kehityksen mukaisia prosesseja, jotta ympäristövaikutukset vähenevät.

SGS voi auttaa säästämään kustannuksia parantamalla tuottavuutta ja saantoa, kun kestävä kehitys otetaan huomioon jo prosessia suunniteltaessa. Siksi suunnittelemme kestävän kehityksen mukaisia virtauskaavioita jätteidenkäsittelyyn keskittymisen sijasta. Ympäristöystävällisten prosessien suunnittelupalvelumme:

 • Vaihteluiden testaaminen
 • Vertaileminen ja testaaminen
 • Mukautettujen prosessien suunnitteleminen
 • Flotaation, uppoamisen ja pestävyyden testaaminen
 • Syaniditalteenotto ja tiosulfaatin uutto
 • Neutralointi- ja saostustekniikat
 • Prosessiveden kierrätys
 • Vedenkäsittelypalvelut ja sakean lietteen saostaminen
 • Happokivikuivauksen ennakoitavuuden testaaminen
 • Aurinkokennojen kaltaisten teknisesti kehittyneiden laitteiden kierrätysstrategiat
 • Mineraali-, metalli- ja vaihe-erotusstrategiat
 • Prosessien auditointi ja optimointi

SGS:n sisäisten ympäristönsuojelukäytäntöjen mukaan kestävän kehityksen mukaisuudelle on annettava etusija. SGS on allekirjoittanut CIM-ympäristöjulistuksen, joka kannustaa kaivos- ja malminetsintätoimialoja valitsemaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kun haluat kumppanin, joka ymmärtää kestävän kehityksen tarpeet suunniteltaessa teollisia prosesseja ja antaa käyttöön vaihtoehtoja, ota yhteys SGS:ään.