Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Mikäli organisaation toimintaan liittyvää tapahtumaa ei suunnitella ja hallita huolellisesti, se voi vaikuttaa haitallisesti paikalliseen yhteisöön ja lähiympäristöön.

Varmistamalla järjestettyjen tilaisuuksien toteuttamisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida ja onnistuminen voidaan varmistaa. SGS tarjoaa laajan valikoiman auditointi-, koulutus- ja testauspalveluja, joiden avulla voit varmistaa toiminnan kestävyyden. Maailmanlaajuisella asiantuntija- ja toimipaikkaverkostollamme on kattava asiantuntemus ja kokemus vastuullisten tapahtumien järjestämisestä, ja verkostomme noudattaa ISO 20121 -standardia tapahtumien kestävien johtamisjärjestelmien toteuttamisessa. Yhdessä voimme tehdä tilaisuudesta kestävän kehityksen esimerkkitapauksen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Organisaatiosi alan uusimpia ympäristösäädöksien noudattamisen sekä kestävän kehityksen varmistamiseksi, yrityksesi tarvitsee kattavan valikoiman johtamistyökaluja ja -tekniikoita. SGS:n hallinta- ja vaatimustenmukaisuuspalvelut käsittävät laajan valikoiman ympäristön auditointi- ja -sertifiointipalveluja. Palvelujemme avulla voit kerätä tarvittavat tiedot, joilla voit osoittaa yrityksesi noudattavan standardien, pakollisten määräysten tai vapaaehtoisten järjestelmien edellyttämiä ympäristöalan vaatimuksia. Koulutuksemme ja tapahtumamme auttavat tukemaan parhaiden käytäntöjen mukaisten periaatteiden soveltamista johtamisstrategioissa ja koko organisaatiossa.

Hyödynnä maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoamme, joka tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ympäristöä, yhteiskunnallista vastuuta ja kestävyyttä koskevan vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Tekemällä yhteistyötä kanssamme voit varmistaa, että yrityksesi on oikealla tiellä kohti johtavaa asemaa kestävässä kehityksessä.