Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ServiCert auttaa parantamaan tuotteidesi tai palvelujesi toimittamiselle asetettuja vaatimuksia, suojaamaan tuotemerkkiäsi sekä luomaan lisäarvoa koko palveluiden toimitusverkostolle.

Yhdenmukaisuus ja laatu määrittelevät tuotemerkkisi. SGS:n riippumattoman arvoinnin hyödyntäminen palveluiden toimitusprosessin arvioinnissa antaa mahdollisuuden seurata vaatimuksia sekä tehostaa organisaatiosi toimintaa.

ServiCert™ -ohjelma käsittää seuraavaa:

  • Palvelujen osoittamiseen sekä asiakkaan vaatimusten liittymäkohtiin liittyvä koulutus
  • Asiakkaiden vaatimusten selvittämiseen liittyvä koulutus sekä palvelun osoittamiseen liittyvien kriteereiden laadinta
  • Asiakkaan kriteereiden kehittäminen sekä näiden kriteerien varmennus SGS:n toimesta
  • SGS:n suorittamat auditoinnit palveluiden osoittamista koskevien kriteereiden vastaavuuden varmistamiseksi (järjestelmän auditointien, mystery shopping -menetelmien, seurannan, haastattelujen, dokumentaation arvioinnin jne. avulla)
  • Raportointi (poikkeamat, parannusmahdollisuudet) sekä Servicert -sertifioinnin myöntäminen

Organisaatiosi voi käyttää SGS:n ServiCert -menetelmää toimituksen onnistumisen kannalta kriittisten ja yrityksesi liiketoimintastrategioita vastaavien vaatimusten määrittelemiseksi, käyttöönottamiseksi sekä seuraamiseksi. Tarkastuksemme vahvistavat organisaatiosi saavuttaman suoritustason.

Mikäli organisaatiollasi on jo ISO 9001 -sertifiointi, ServiCert auttaa kehittämään jo tehtyä työtä eteenpäin määrittelemällä vakaat puitteet tulospainotteiselle laadunvalvonnalle.

Vastaa asiakkaiden odotuksiin ja paranna organisaatiosi tehokkuutta SGS:n riippumattoman ServiCert - palvelujen sertifoinnin avulla.