Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Erotu kilpailijoista ISO 9001:2015 -sertifioinnilla, johon sisältyy SGS:n auditointi kansainvälisesti tunnustetun laadunhallintajärjestelmästandardin pohjalta.

Laadunhallintajärjestelmän ottaminen käyttöön ja sen kehittäminen on strateginen päätös, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa yleistä suorituskykyään jatkuvasti ja keskittyä tuottamaan asiakkaille tasalaatuisia tuotteita ja palveluita.

Mikä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä on?

Organisaation tavoitteita tukeva ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä dokumentoi prosessit, käytännöt ja vastuut laatukäytäntöjen luomiseksi ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Kahdeksaan laadunhallintaperiaatteeseen perustuva ISO 9001:2015 -standardi määrittelee, kuinka organisaation tulisi toiminta, jotta se täyttäisi asiakkaittensa ja sidosryhmiensä vaatimukset:

 • Asiakaskeskeisyys
 • Johtajuus
 • Henkilöstön osallistaminen
 • Prosessiin perustuva lähestymistapa
 • Organisaation toimintaympäristö
 • Jatkuva kehitys
 • Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • Riskipohjainen ajattelu

Mitkä ovat ISO 9001:2015 -sertifioinnin edut?

ISO 9001 -sertifiointi auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan suorituskykyään sekä todistamaan korkea palvelun laatu osallistuessaan sopimuksista käytäviin tarjouskilpailuihin. Sertifiointi edellyttää hyväksyttyä ISO 9001 -standardin mukaista auditiointia. Sen ansiosta organisaatiot voivat

 • toimia tehokkaammin
 • noudattaa lakeja ja täyttää viranomaisvaatimukset
 • päästä uusille markkinoille
 • tunnistaa riskit ja käsitellä niitä

Miksi kannattaa valita SGS tekemään ISO 9001 -sertifioinnin edellyttämä auditointi?

Meidät tunnetaan kansainvälisenä sertifiointijohtajana. Teemme yhteistyötä käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. SGS:n suorittama ISO 9001:2015 -auditointi auttaa organisaatiotasi kehittämään ja parantamaan suorituskykyään.

ISO 9001 -auditointien lisäksi tarjoamme täydentäviä palveluita:

 • ISO 9001 -koulutus
 • ISO 9001 -puutearviointi sertifiointivalmiuden arvioimiseksi
 • Integroitujen hallintajärjestelmien sertifiointi – auditointiratkaisut erikseen määritettyjen laatukriteerien mukaisesti
 • Prosesseja parantavat ratkaisut

Kansainvälisen läsnäolonsa ansiosta SGS:llä on kokemusta laaja-alaisten ja vaativien kansainvälisten hankkeiden menestyksekkäästä suorittamisesta. Henkilöstömme puhuu paikallista kieltä ja tuntee paikallisen kulttuurin. Toimintamme on kaikkialla yhdenmukaista, luotettavaa ja tehokasta.