Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n maailmalaajuinen SIEF-tukipalveluiden asiantuntijaverkosto työskentelee kanssasi varmistaakseen valmiutesi REACH-asetusta varten.

Kun ennakkorekisteröinti on tehty, valmistajia ja maahantuojia pyydetään rekisteröitymään tietojenvaihtofoorumiin (SIEF), niin että merkittävä ja saatavilla oleva tieto vaiheittain rekisteröitävästä aineesta saataisiin jaetuksi kaikkien potentiaalisten REACH-rekisteröijien kanssa.

Tämän foorumin tarkoituksena on mahdollistaa se, että voit:

 • reagoida muiden osanottajien pyyntöihin
 • toimittaa muille osanottajille "kustannustodistuksen" ja antaa pyynnöstä pääsyn olemassa oleviin tutkimuksiin
 • pyytää puuttuvaa tietoa muilta SIEF-osanottajilta
 • sopia kustannusten jakomekanismeista
 • vastaanottaa rahallista korvausta jaetusta tiedosta
 • tunnistaa yhdessä lisätutkimusten tarpeen
 • tehdä järjestelyitä minkä tahansa nimetyn tutkimuksen suorittamiseksi
 • sopia luokituksista ja merkinnöistä
 • sopia tapaamisen päärekisteröijän kanssa
 • sopia tutkimusvalikoimasta, joka sisällytetään yhteishakemukseen
 • jättää yhteisrekisteröinnin
 • saada pääsyn yhteishakemusasiakirja-aineistoon ja saada tunnisteen (maksun jälkeen)

SIEF-tukipalveluasiantuntijamme auttavat sinua muodostamaan tukiverkostosi ja antavat teknistä ohjausta rekisteröinnissä. He varmistavat, että organisaatiosi on mitä parhaiten valmistautunut REACH-vaatimuksia varten, ja tarjoavat sinulle kahta erityispalvelua:

 • monitahoista inventaariota
 • kolmannen osapuolen edustusta

Valmistaudu SIEF-osallistumiseen monitahoisella inventaariolla

SIEF-valmisteluun kuuluu vaadittujen tietojen kerääminen hakemuksen jättämistä varten Euroopan kemikaalivirastolle ja tietoaukkojen tunnistaminen sen varmistamiseksi, että kaikki foorumissa tehdyt päätökset on tehty luotettavan tiedon perusteella. Työlleen omistautuneen konsultti- ja asiantuntijatiimin ansiosta SGS voi auttaa SIEF:iin osallistumisen valmisteluprosessissa monitahoisen inventaarion avulla.

Kolmannen osapuolen edustus

REACH-asetuksen mukaan valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi nimittää kolmannen osapuolen edustajan huolehtimaan kaikista yllä luetelluista prosesseista, mutta täysi vastuu REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksiensa noudattamisesta säilyy hänellä itsellään. SGS voi auttaa sinua toimimalla kolmannen osapuolen edustajana, kiitos konsulttiemme säännöksiä ja REACH-asetusta koskevan tietämyksen.

Lue lisää SGS:n SIEF-tukipalveluista.