Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Huolehdi jätevesistäsi viisaasti SGS:n vesi- ja jätevesipalveluiden avulla. Ota yhteyttä jätteisiin erikoistuneeseen osastoomme jo tänään.

Tuotteiden valmistuksen ja palveluiden aikana voi syntyä jäännöstuotteita tai vaarallisia jätteitä, jotka on hävitettävä asianmukaisesti. Vesilain mukaan yritysten on täytettävä puhtaalle vedelle asetetut vaatimukset ja valvottava virtoihin ja jokiin päästettävää jätevettä.

Jätteiden testauslaboratoriomme suorittavat pakollisia analyyseja, joiden avulla voi varmistaa veden laadun ja valvoa saastumista. Analysoimme yritysten jätevesi- ja viemärijärjestelmiä ja teemme yhteistyötä yritysten kanssa käytännöllisten ja kustannustehokkaiden jätteidenkäsittelyratkaisujen löytämiseksi. Kaikki laboratoriotestit suoritetaan maailmanlaajuisesti tunnustettujen standardien mukaisesti. Perusteelliset analyysimme kattavat happojen, rikin, syanidin ja liuenneiden metallien testauksen.

Tarjoamme riippumattoman todistuksen siitä, että jätteet käsitellään yrityksessäsi uusimpien terveyttä ja turvallisuutta koskevien säädösten mukaisesti. Voimme huolehtia tarvittaessa myös hallinnollisista tehtävistä, esimerkiksi kuljetusasiakirjojen ja lupien järjestämisestä.

Yhdessä voimme löytää parhaat ratkaisut jätteiden käsittelyyn. Tarjoamme lisäksi asiantuntevia neuvoja erilaisista jätteiden hävitys- ja puhdistusvaihtoehdoista. Ratkaisumme on suunniteltu ympäristöä säästäviksi. Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää ja kierrättää jätettä, jotta voimme ehkäistä ja valvoa saastumista.

Jätteen vähentäminen ja yrityksen ympäristövaikutuksen pienentäminen on hyväksi liiketoiminnalle. SGS:n kokemus ja tekninen asiantuntemus jätteiden käsittelystä vahvistavat yrityksesi ympäristötyötä. Ota yhteyttä meihin jo tänään.