Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmuus on avainasemassa, kun on kyse yrityksen ja sen työntekijöiden suojelemisesta.

Kansallisesti valtuutettujen testilaboratorioiden ja kokeneiden, riippumattomien asiantuntijoiden ansiosta SGS tarjoaa luotettavia asbestiin liittyviä palveluita. Ota yhteyttä meihin jo tänään.

Asbestille altistuminen on vakava uhka terveydelle. Jos asbestia löytyy toimipaikaltasi, tarvitset asiantuntevia neuvoja ja teknisiä palveluita. Kokenut työryhmämme tekee asbestin riskin arvioinnin ja huolehtii asbestin tunnistamisesta ja testauksesta. Se myös auttaa täyttämään lakisääteiset vaatimukset, jos asbestin turvallinen poistaminen on tarpeen.

Työryhmämme kokemus ja asiantuntemus takaavat mielenrauhasi. Liikkuvien laboratorioidemme avulla pystymme tunnistamaan työpaikallasi mahdollisesti olevan asbestin. Otamme huolellisesti näytteitä jokaisesta epäillystä materiaalista ja tutkimme ne polarisoivan mikroskoopin avulla. Siten voimme määrittää, onko näytteessä asbestia sekä asbestin tyypin ja määrän.

Käytämme asbestin tunnistukseen tarvittaessa myös läpäisy- tai pyyhkäisyelektronimikroskooppia, jotta asbesti voidaan erottaa selvästi muista epäorgaanisista ja orgaanisista kuiduista. Tällä tavalla voimme hallita altistumista asbestin kaltaisille vaarallisille tuotteille, esimerkiksi kiteiselle piioksidille ja muille keinotekoisille mineraalikuiduille.

Varmistamme seuraavilla tavoilla, että yrityksesi noudattaa uusinta lainsäädäntöä:

  • tunnistamalla työpaikan asbestia sisältävät materiaalit
  • tarjoamalla kaikille työntekijöille luettelon työpaikan asbestia sisältävistä materiaaleista
  • suorittamalla asbestia sisältävien materiaalien säännölliset arvioinnit ja tarkastukset
  • merkitsemällä tunnistetut, asbestia sisältävät materiaalit
  • ottamalla käyttöön asbestin hallintasuunnitelman
  • valvomalla asbestin poistamista
  • toteuttamalla asbestin poistamisen jälkeisen seurannan ja tarkastukset
  • antamalla hyväksyntätodistuksia.

Tarjoamme palvelun, joka kattaa niin paikan päällä tehtävän tarkastuksen, näytteenoton, analysoinnin kuin raportoinninkin. Kaikki arvioinnit ja suositukset tehdään asiaankuuluvien säädösten ja työpaikan vaatimusten mukaisesti. Laboratoriomme on valtuutettu kansallisten ja kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja niillä on viranomaisten hyväksyntä.

Varmista työpaikkasi turvallisuus ja ota yhteyttä asbestin hallintaan erikoistuneeseen työryhmäämme jo tänään.