Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS yksinkertaistaa kansainvälistä kauppaa tarkastus- ja testauspalvelujen avulla, jotka varmentavat puulastujen, sahanpurun, puupellettien, kiinteän biomassan ja polttoaineiden saatavuuden ja laadun. SGS on myös mukana niiden lastauksessa.

Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta voimme tarjota tätä palvelua paikan päällä sekä kaikissa vienti- ja tuontipisteissä. Koska standardoitu raportointimme noudattaa määriteltyjä alakohtaisia sääntöjä, hyödykkeiden kaupankäynti ja tavarantoimitukset eivät ole yhtä alttiita kiistoille.

Tarkastukset ja niihin liittyvät muut palvelut

 • metsätalousalueiden ja maatalousmaan tuotannon arviointi biopolttoaineen määrittämiseksi ja sen toimittamiseksi voimalaitoksille
 • istutusinvestointien projektianalyysit (metsät tai muut biomassan hankintalähteet) sekä jatkuva investointien seuranta
 • toimitusketjun tutkimukset, joihin kuuluvat ajoitus, fyysinen kerääminen, varastointi ja käsittely
 • pelletin valmistajille ja voimalaitoksille tehtävien fyysisten toimitusten varmentaminen (tulevan ja lähtevän tavaran tarkkailu)
 • varastopinojen tilan ja tilavuuden arviot (sis. kolmiulotteiset mittaukset) 
 • varaston kaasupäästöjen arviointi
 • tuotesertifioinnit -voimme auditoida ja sertifioida liiketoimesi kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin sopiviksi tuotteidesi toimituksen mukaisesti
 • varastotilojen vakuutustarkastukset
 • hajuselvitykset
 • ympäristövaikutuksen arviointi
 • kestävän kehityksen raportin varmennus ja sertifioinnit

meren tutkimukset

 • terminaalissa tapahtuvat tarkastukset
 • lastauksen, uudelleenlastauksen ja purkamisen valvonta
 • näytteenotto kuormasta
 • letkujen varmennus
 • letkujen tarkastukset
 • kosteuden, suojien (hieno jauhe), lämpötilan, tiheyden testaaminen lastauksen aikana
 • lastiin kuulumattomien tavaroiden ja aineiden tunnistaminen (esim. muovipussit, kovettuneet aineet) ja poistaminen 
 • alustavat tutkimukset
 • kaasupäästöjen varmentaminen ja savutteiden, hiilimonoksidin ja muiden haitallisten kaasujen havaitseminen

testaus

 • näytteenvalmistelu
 • lahonneiden lastujen, kuorien ja kivien koon varmennukset
 • alemmat lämpöarvot (tuhka, kosteus, haihtuvat aineet, alempien lämpöarvojen analyysit)
 • ligniini
 • kloori, rikki, typpi, hiili, vety, happi
 • metallijäämät (arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, nikkeli, vanadiini, sinkki, bentsopyreeni, pentakloorifenoli)  
 • jako
 • kaltevuuskulman varmennus
 • hieno jauhe, hiukkaskoko
 • muoto (pituuden ja läpimitan mittaus), koko
 • pellettien kestävyystestit
 • sidosaineet

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme kuinka voimme yksinkertaistaa kaupankäyntiäsi varmentamalla sahanpurun, puupellettien ja kiinteän biomassan sekä polttoaineiden saatavuuden ja laadun sekä valvomalla lastausta.