Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n eläinrehun testauspalvelut auttavat pitämään eläimet terveinä sekä varmistamaan, että rehun toimittajat, valmistajat ja käyttäjät täyttävät kansalliset ja kansainväliset vaatimukset.

Jos yrityksesi kuuluu kalan-, siipikarjan- tai karjankasvatuksessa tarvittavan rehun tuotantoketjuun, sinun on tiedettävä, että rehu sisältää oikeita ravinteita oikeissa suhteissa. On myös tärkeää, että rehu ei sisällä liikaa mykotoksiineja, lääke- eikä torjunta-ainejäämiä tai kemikaaleja.

Ravinneköyhää tai liikaa mykotoksiineja sisältävää rehua syövät eläimet eivät kasva kunnolla, ja ne tuottavat tavallista vähemmän maitoa tai munia. Lisäksi ne voivat sairastua ja kuolla. Tämä on vaarana silloinkin, jos rehu sisältää liikaa torjunta-ainejäämiä tai kemikaaleja.

Jos sairasta eläintä lääkitään liian pienellä annoksella, lääkkeet eivät toimi tehokkaasti. Jos lääkkeitä annostellaan liikaa, niiden jäämät estävät maidon, munien ja muiden tuotteiden käyttämisen ihmisravinnoksi. Kuluttajat haluavat olla varmoja siitä, että heidän nauttimansa ravinto on läpäissyt tarvittavat kontaminaatiotestit.

Akkreditoidut testauslaboratoriomme ovat helposti käytettävissä. Ne palvelevat useita kalan- ja karjanrehun valmistajia sekä karjankasvattajia. SGS varmistaa kattavan rehujen tutkimisen, analysoimisen ja testaamisen avulla, että organisaatiosi ei vaaranna eläinten eikä ihmisten terveyttä. Siksi palvelumme auttaa vähentämään vaatimusten laiminlyömisen, kielteisen julkisuuden ja juridisten seurausten riskiä.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme, miten organisaationne voi hyötyä karjan- ja kalankasvatuksessa käytettävien rehujen testauspalveluistamme.