Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n FSMA VQIP (Voluntary Qualified Importer Program) -sertifiointi auttaa täyttämään yhdysvaltojen ulkopuolisille elintarviketoimittajille asetetun vaatimuksen, joka edellyttää kolmannen osapuolen myöntämää sertifiointia.

FSMA (Food Safety Modernization Act) VQIP on FDA:n (US Food and Drug Administration) akkreditoima kolmannen osapuolen sertifiointiohjelma. Yhdysvaltojen ulkopuoliset elintarviketoimittajat voivat hakea FSMA VQIP -sertifiointia, joka on esivaatimus VQIP-ohjelmassa nopeutettua markkinoillepääsyä hakeville maahantuojille.

ANSI (American National Standards Institute) on akkreditoinut meidät sertifioimaan elintarvikkeiden ulkomaisia maahantuojia osana FDA:n kolmansien osapuolien akkreditoitua sertifiointiohjelmaa.

Miksi kannattaa valita SGS:n FSMA VQIP-sertifiointi?

FSMA VQIP -sertifiointi auttaa

  • osoittamaan, että Yhdysvaltojen ulkopuolisille elintarviketoimittajille asetetut akkreditoidun kolmannen osapuolen sertifiointivaatimukset täyttyvät – tämä on esivaatimus Yhdysvalloissa toimiville maahantuojille ennen VQIP-hakemusprosessin aloittamista
  • hakemaan FSMA-sertifiointia Yhdysvaltojen ulkopuolisena toimittajana.

FSMA VQIP -sertifiointi voidaan myöntää ennalta ilmoittamatta tehdyn säädöstenmukaisen auditoinnin perusteella. Sertifiointia edellytetään vuosittain.

Maailman johtava sertifiointipalveluiden tuottaja

Maailman johtavana verifiointi- ja sertifiointipalvelujen tuottajana olemme akkreditoitu ulkopuolinen sertifioija. Täytämme 21 CFR part 1, sub-part M -vaatimukset. Meidät on akkreditoitu tekemään elintarviketurvallisuuden auditointeja ja myöntämään tuotantolaitosten sertifiointeja vaatimukset täyttäville tahoille.

VQIP-sertifiointi

  • myönnetään FSMA:n sertifiointisäännön tarkoituksiin (kolmannen osapuolen akkreditoitu sertifiointi). Siinä edellytetään, että tuotantolaitos täyttää FD&C -laissa ja FDA:n säädöksissä asetetut elintarviketurvallisuusvaatimukset.
  • käytetään FDA:n luvalla tietyissä maissa sijaitsevissa elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa FDA:n riskienarvioinnin perusteella
  • voidaan hakea kaikille FDA:n hallinnoimille elintarvikeryhmille, myös niille, joilta ei edellytetä ennaltaehkäisevä valvontaa, kuten kalat, äyriäiset ja mehut.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, miten voit valmistautua VQIP-sertifiointiin.