Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Noudata elintarviketurvallisuusstandardeja hankkimalla SGS:n suorittama ISO 22000:2018 -sertifiointi.

ISO 22000:2018 -sertifiointi kattaa kaikki elintarvikeketjun prosessit, jotka vaikuttavat lopputuotteen turvallisuuteen. Tässä standardissa määritetään vaatimukset kattaville elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmille ja se sisältää hyvien valmistustapojen (GMP) ja HACCP-järjestelmän periaatteet.

ISO 22000:2018 muodostaa elintarviketurvallisuusstandardin, joka yhdistää eri maiden kansalliset standardit selkeiksi vaatimuksiksi, joita on helppo soveltaa ja jotka tunnustetaan kaikkialla maailmassa. Tätä kansainvälisesti tunnustettua elintarviketurvallisuusstandardia voivat käyttää elintarvikeketjun kaikki organisaatiot maatiloilta elintarvikepalveluihin, jalostukseen, kuljetukseen ja varastointiin sekä pakkaamisesta vähittäismyyntiin.

ISO 22000:2018 -sertifiointipalvelumme auttaa osoittamaan sitoutumisesi elintarviketurvallisuuteen. Riippumatta siitä, onko yritykselläsi ISO 22000 -sertifiointi jo entuudestaan tai onko sertifiointi sinulle täysin uusi asia ja haluat ymmärtää sen yrityksellesi tuomat edut, voimme tukea kaikin tavoin auditoinneista käyttöönottoon ja koulutukseen.

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 22000:2018 -sertifiointi?

Kokeneet, koulutetut ja osaavat auditoijamme arvioivat organisaatiosi elintarviketurvallisuuden ISO 22000:2018 -hallintajärjestelmän vaatimusten pohjalta. ISO 22000:2018 -sertifiointi auttaa sinua

 • vahvistamaan organisaatiosi sitoutumista elintarviketurvallisuuteen 
 • myymään tuotteitasi elintarvikkeiden toimitusketjussa helpommin
 • vahvistamaan kilpailuasemaasi osoittamalla, että täytät elintarviketurvallisuusstandardien vaatimukset
 • Elintarviketurvallisuutta uhkaavien vaarojen hallinta ja vähentäminen

ISO 22000:2018 -standardi: mitä uutta?

ISO 22000:2018 -päivitys julkaistiin 19.6.2018. Siinä otettiin käyttöön useita merkittäviä muutoksia. Esimerkkejä:

 • Helpompi integroida: Yhdistetty kaikissa uusissa tai muutetuissa standardeissa tarvittavaan HLS (Higher Level Structure) -käytäntöön, joten erilaiset ISO-standardit voidaan integroida paremmin. Siksi ISO 22000:2018 on helpompi yhdistää nykyiseen ISO-pohjaiseen hallintajärjestelmään.
 • Helpompi ymmärtää: Standardin vaatimukset on tarkistettu perusteellisesti ja selkeyttä on parannettu määrittelemällä uudelleen esimerkiksi PRP- ja oPRP-konseptit ymmärtämisen ja käyttöönoton helpottamiseksi. 
 • Suurempi Codex HACCP-vastaavuus: Jotta käyttöönotto noudattaa Codex-menetelmiä, vaatimukset noudattelevat Codex-vaiheita, joten HACCP-kehitystyö sisältyy standardiin.
 • Helpompi käyttöönotto: Standardiin sisältyvät dokumentoidut tiedot mahdollistavat ISO 22000:2018 -vaatimukset täyttävien asiakirjojen laatimisen.
 • PDCA-selvennys: ISO 22000:2018 selventää PDCA (Plan-Do-Check-Act) -jakson soveltamista, joten organisaatiot voivat varmistaa, että prosesseille varataan riittävästi resursseja ja hallintaa. Lisäksi mahdollisuudet tehdä parannuksia käytetään hyväksi. Osana tarkistusta käyttöön otettiin kaksi toisiinsa liittyvää PDCA-jaksoa: elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ja tuotteiden tuotannon / palvelutoimituksen PDCA, joka perustuu Codex HACCP -periaatteisiin.
 • Uusi lähestymistapa riskeihin: Standardissa on perinteisesti otettu huomioon vain tuotteen lopulliselle kuluttajalle aiheuttama riski, joten on sovellettu Codex HACCP -periaatteita. Codex HACCP pysyy vaatimuksena myös tarkistuksen jälkeen, mutta sitä täydennetään organisaatioon perustuvalla riskien ottamisella huomioon.
 • Selkeämpi lausekerakenne: Päivitys mahdollistaa lineaarisemman käyttöönoton vaiheittain.

Milloin siirtyminen on ajankohtaista?

ISO 22000:2005 -voimassaolo päättyy kesäkuussa 2021. Sertifioinnin pysyminen voimassa edellyttää, että ISO 22000:2018 -standardiin siirrytään viimeistään 29.6.2021.

Luotettavaa ISO 22000:2018 -palvelua alan johtavalta yritykseltä

Maailman johtavana sertifiointi-, testaus-, tarkastus- ja verifiointipalveluiden tarjoajana tarjoamme ylivertaisen kokemuksen ja asiantuntijapalvelut ISO 22000 -vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Globaalin läsnäolomme ja yhdenmukaistettujen toimintatapojemme ansiosta saat käyttöösi maailman suurimman itsenäisten auditoijien verkoston.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan ISO 22000:2018 -vaatimuksistanne.