Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Laajenna liiketoimintamahdollisuuksia, hallitse ja vähennä riskejä sekä osoita hotellisi erinomaisuus niin matkanjärjestäjille kuin matkailijoillekin SGS:n Hospitality Experience -ohjelman avulla.

Kansainväliset luokitusjärjestelmät vaihtelevat muodoltaan, tunnusluvuiltaan (KPI) ja läpinäkyvyydeltään huomattavasti. Hospitality Experience -ohjelmamme auttaa sinua erottumaan joukosta tarjoamalla asiakkaille, matkanjärjestäjille ja vakuutusyhtiöille verifioidun ja riippumattoman vahvistuksen hotellisi elintarviketurvallisuus- ja ympäristönhallintakäytäntöjen toimivuudesta.

Muista sertifiointiohjelmista poiketen tämä ohjelma on vapaaehtoinen. Se perustuu säännöllisiin ja ennalta ilmoittamattomiin kolmannen osapuolen tekemiin arviointeihin. Se auttaa varmistamaan, että johto on tietoinen mahdollisista riskeistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi.

Moduulit

Markkinoiden tarpeisiin perustuva ohjelma koostuu neljästä kattavasta moduulista, joista jokainen keskittyy tiettyyn huolenaiheeseen. Nämä ovat:

 • Riskit: elintarviketurvallisuus, vesiturvallisuus, rakennuksen turvallisuus, suojaus, kyberturvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus
 • Kestävä kehitys: ympäristönsuojelu, jätteidenkäsittely ja energian säästäminen
 • Yrityksen yhteiskuntavastuu: henkilöstön hyvinvointi, sitoutuminen yhteisöön ja monimuotoisuuden kunnioittaminen
 • Palvelukokemuksen laatu: yllätystarkastusten tai tavallisten vieraskäyntien tekeminen tietämättäsi

Auditointituloksia voidaan käyttää vertailuun yritysten välillä, sekä maan sisällä että kansainvälisesti. Auditojiemme tuottamat tulokset ovat johdonmukaisia sijainnista riippumatta, joten auditointitulokset ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Lisäksi asiakkaat voivat tunnistaa ja analysoida trendejä Steton-työkalun avulla.

Prosessi

Ohjelmaan osallistuvien yritysten kanssa sovitaan mukaan otettavista moduuleista, käyntien vähimmäismäärästä ja säännöllisistä ilman ennakkoilmoitusta tehtävistä arvioinneista. Paikan päällä tehtävien arviointien määrä voi vaihdella hotellin suoriutumisen ja tunnistettujen riskien mukaan. Kaikki näytteet tutkitaan ISO/IEC 17025 -akkreditoidussa laboratoriossa.

SGS:n HX-sertifiointitasot

Hospitality Experience -ohjelman vaatimukset täyttävät yritykset ovat oikeutettuja vaatimustenmukaisuussertifiointiin ja voivat käyttää SGS:n Approval Performance -merkintää tiloissaan ja markkinoinnissaan menestyksensä merkkinä. Lisäksi vaatimukset täyttäville hotelleille voidaan myöntää sertifiointi yhdelle kolmesta tasosta, perustuen niiden pistemäärään tai kykyyn täyttää kunkin moduulin vaatimukset. Hotellin saaman sertifioinnin taso kertoo sen sitoutumisesta sidosryhmiin:

 • HX Silver: pistemäärä 65–84 %
 • HX Gold: pistemäärä 85–94 %
 • HX Platinum: pistemäärä vähintään 95 %

Pakollisten ja vapaaehtoisten ohjelmien yhdistelmä

Pakollisten moduuleiden lisäksi Hospitality Experience- ohjelmamme yhdistää lakisääteisen vaatimustenmukaisuuden parhaisiin vapaaehtoisiin osioihin:

 • SGS:n hygienian seurantaohjelma
 • Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969 Rev. 4 (2003)
 • HACCP-perusedellytykset
 • Matkanjärjestäjien liitto (Federation of Tour Operators) – elintarvikehygienia, ensisijainen käytäntö (kesäkuu 2007)
 • Tarkastetut testausrajat ja näytteenotto: DIN 10516:2009-05, elintarvikehygienia – Puhdistus & Desinfiointi
 • Sovellettavat paikalliset määräykset

Miksi kannattaa valita SGS:n Hospitality Experience -ohjelma?

Toimimme lähes kaikkialla maailmassa, asiantuntijamme puhuvat paikallista kieltä, tuntevat paikallisten markkinoiden kulttuurin ja toimintamme on kaikkialla johdonmukaista sekä luotettavaa. Palvelemme asiakkaitamme yhdenmukaisesti hyödyntäen maailman laajinta itsenäistä sertifioituja tarkastuspalveluita tuottavaa palvelu- ja elintarvikealan asiantuntijaverkostoa.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää.