Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Gluteenittomuuden sertifiointiohjelma (Gluten Free Certification Program, GFCP) on vapaaehtoinen hallintajärjestelmän sertifiointiohjelma, jonka avulla gluteenittomien elintarvikkeiden tuotannon turvallisuutta hallitaan ennaltaehkäisevästi ja tieteeseen perustuen. Se kehitettiin yksimielisesti elintarviketeollisuuden asiantuntijoita, kuluttajajärjestöjä ja viranomaisia konsultoiden. HAACP-pohjaisen GFCP-standardin avulla pyritään ehkäisemään raaka-aineiden ja prosessin aiheuttamat ilmoittamattoman gluteenin kaltaiset vaarat osana valmistajan gluteenittomuuden omavalvontaa ja yleistä elintarviketurvallisuusjärjestelmää.

Sertifiointivaatimukset

 • Tuotantolaitoksessa täytyy olla käytössä auditoitavissa oleva GMP/HACCP-pohjainen tai vastaava elintarviketurvallisuusjärjestelmä.
 • GFCP:n lisensoiman auditointiyrityksen tai sertifiointitahon täytyy auditoida tuotantolaitos vuosittain. GFCP-auditoinnit voidaan tehdä itsenäisesti tai osana elintarviketurvallisuuden auditointia esimerkiksi GFSI-auditointistandardien mukaisesti.
 • Kaikkien GFCP-sertifioitujen tuotantolaitosten täytyy hallintajärjestelmissään vahvistaa, että kaikki lopputuotteet (riippumatta siitä, onko niissä GFCP-logo vai ei) täyttävät sallitulle gluteenimäärälle asetettavat vaatimukset. Tämä määrä perustuu sen maan säädöksiin, jossa tuote on tarkoitettu myytäväksi.
 • GFCO-sertifioitujen tuotteiden ainesosissa saa olla enintään 20 miljoonasosaa (ppm) gluteenia.

GFCP-standardit ja -käytännöt sekä GFCP-ohje

Sertifioinnin edellyttämät vaiheet

 1. Hae mukaan GFCP-ohjelmaan ja hanki GFCP-standardien ja -käytäntöjen, GFCP-ohjeen sekä muun GFCP-viiteaineiston viralliset kopiot. Hakemuksen jättämisestä veloitetaan vain yksi maksu.
 2. Allekirjoita GFCP-ohjelman lisenssisopimus (PLA) ja täytä yksityiskohtainen GFCP- lista "A". Lähetä ne suoraan ACG:lle (Allergen Control Group).
 3. Tee itsearviointi tai puuteauditointi varmistaaksesi, että tuotantolaitoksesi on valmis paikan päällä tehtävää auditointia varten.
 4. Varaa auditointi SGS:ltä, joka on GFCP ISO 17021-1 -akkreditoitu sertifiointitaho.
 5. Kun auditointi on hyväksytty, saat hyväksymissertifikaatin (COR).
 6. Voit säilyttää saamasi statuksen varmistamalla, että GFCP-vaatimukset täytetään esimerkiksi vuosittaisen auditoinnin ja listan "A" päivittämisen avulla.

Lue lisää GFCP-ohjelmasta.

Tarjoamamme palvelut

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, auditointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä SGS tarjoaa useita elintarviketurvallisuustarpeet täyttäviä ratkaisuja.

 • Puuteanalyysi ja auditointia edeltävä arviointi: Yrityksenne nykyisen allergeenien ja gluteenin hallintajärjestelmän perusteellinen katselmus ja vertaaminen GFCP-vaatimuksiin.
 • GFCP-sertifiointi. GFCP-auditoinnit voidaan integroida esimerkiksi GFSI-auditointeihin tai järjestää erikseen.
 • Mukautetut auditoinnit: toteutetaan oman gluteenittomuuden varmistussuunnitelman mukaisesti.
 • Testaaminen: Testaamme elintarvikkeiden gluteenipitoisuuden käyttämällä joko Polymerase Chain Reaction (PCR)- tai Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) -menetelmää. Niiden avulla havaitaan vähäisetkin gluteenipitoisuudet.
 • Koulutus: Mukautettu koulutusohjelma suunnitellaan täyttämään yksilölliset tarpeet. Siinä otetaan huomioon koko allergeenien/gluteenin riskienhallinta ja sen tehokas käyttöönotto.

Ota yhteys meihin, jotta voit keskustella vaatimuksistanne elintarviketurvallisuusasiantuntijan kanssa