Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

GFCO (Gluten-Free Certification Organization) on vapaaehtoisuuteen perustuva GIG:n (Gluten Intolerance Group) vuonna 2005 kehittämä ohjelma. Se on Pohjois-Amerikan laajin ja nopeimmin kasvava gluteenittomuussertifiointeja myöntävä järjestö. Se on sertifioinut tuhansia tuotteita.

Sertifiointivaatimukset

GFCO:n vaatimukset ovat tiukat, jotta keliaakikot ja gluteenille yliherkät kuluttajat voivat olla turvallisin mielin elintarvikkeittensa turvallisuuden suhteen.

 • GFCO-logoa kantavissa lopputuotteissa saa olla enintään 10 miljoonasosaa (ppm) gluteenia.
 • GFCO-sertifioitujen tuotteiden aineosissa saa olla enintään 10 miljoonasosaa (ppm) gluteenia.
 • GFCO-sertifioidut tuotteet eivät saa sisältää ohrapohjaisia aineosia.
 • Lopputuotteita ja suuren riskin sisältäviä raaka-aineita sekä laitteita täytyy testata jatkuvasti.
 • GFCO-sertifioitujen tuotteiden tuotantolaitokset täytyy auditoida vähintään vuosittain. Lopputuotteita täytyy lähettää GFCO:n testattavaksi säännöllisesti.
 • GFCO-sertifioinnin saaminen edellyttää, että yritykset täyttävät kaikki allergeeneja ja hyvää valmistustapaa koskevat viranomaisten vaatimukset sekä gluteenittomuuden merkin saamisen ehdot.

Sertifioinnin edellyttämät vaiheet

 1. Hae pääsyä GFCO-ohjelmaan. Anna tiedot kaikista tuotteista ja tuotantolaitoksista, joille sertifiointia halutaan.
 2. Tee puuteauditointi valmistautuaksesi paikan päällä tehtävään auditointiin .
 3. Varaa auditointi SGS:ltä.
 4. Kun auditointi läpäistään, oikeus käyttää GFCO-logoa myönnetään.
 5. Säilytä oikeus sertifiointiin järjestämällä tuotantolaitoksen vuosittaiset auditoinnit ja lähettämällä gluteenianalyysien tulokset.

Lue lisää GFCO-ohjelmasta.

Tarjoamamme palvelut

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, auditointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä SGS tarjoaa useita elintarviketurvallisuustarpeesi täyttäviä ratkaisuja.

 • Puuteanalyysi ja auditointia edeltävä arviointi: Yrityksenne nykyisen allergeenien ja gluteenin hallintajärjestelmän perusteellinen katselmus ja vertaaminen GFCO-vaatimuksiin.
 • GFCO-sertifiointi. GFCO-auditoinnit voidaan integroida esimerkiksi GFSI-auditointeihin tai järjestää erikseen.
 • Testaaminen: Testaamme elintarvikkeiden gluteenipitoisuuden käyttämällä joko Polymerase Chain Reaction (PCR)- tai Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) -menetelmää. Niiden avulla havaitaan vähäisetkin gluteenipitoisuudet.
 • Koulutus: Tarjoamme koulutusta GFCO-vaatimusten täyttämiseksi, allergeeni- ja gluteeniriskien hallitsemiseksi ja riskienhallintajärjestelmän implementoimiseksi tehokkaasti.

Ota yhteys meihin, jotta voit keskustella vaatimuksistanne elintarviketurvallisuusasiantuntijan kanssa