Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n gluteenittomuuden sertifiointipalvelut: hanki itsenäinen verifiointi tuotteidesi gluteenittomuudesta ja täytä yhä laajenevan kuluttajaryhmän vaatimukset.

Gluteenittomien elintarvikkeiden markkinat kasvavat nopeasti kaikkialla maailmassa. Vuonna 2020 niiden arvo oli 5,6 miljardia dollaria. Vuoteen 2025 mennessä arvon odotetaan nousevan 8,3 miljardiin dollariin. Yhdysvalloissa ja Euroopassa yhä useammalla diagnosoidaan keliakia tai gluteeniyliherkkyys. Lisääntyneet diagnoosit kasvattavat markkinoita. Lisäksi kasvua tulee siitä, että gluteenittomia elintarvikkeita pidetään terveellisempinä kuin gluteenia sisältäviä. Myös vähittäiskaupan ja valtioiden toimenpiteet ovat lisänneet kysyntää. Sertifiointi vakuuttaa gluteenittomia elintarvikkeita etsiville kuluttajille, että sinun tuotteesi täyttävät heidän vaatimuksensa.

Miksi kannattaa valita gluteenittomuuden sertifiointipalvelut SGS:ltä?

Olemme ainoa sertifiointitaho, joka tarjoaa useita gluteenittomuuden sertifiointivaihtoehtoja, joten voit valita niistä parhaiten vaatimuksiisi soveltuvan. Tarjoamme saumatonta auditointia ja sertifiointia. Gluteenittomuusauditoinnit voidaan yhdistää muihin elintarviketurvallisuusauditointeihin. Riippumattomana kolmantena osapuolena tarjoamme verifioitavissa olevia menetelmiä erottautua kilpailijoista sekä kasvattaa keliaakikoiden luottamusta tuotteitasi kohtaan.

Gluteenittoman tuotteen merkki ja sertifiointi – itsenäinen auditointi AOECS:n gluteenittomien tuotteiden standardin pohjalta

AOECS (Association of European Coeliac Societies) on voittoa tuottamaton kattojärjestö 35 kansalliselle keliakiajärjestölle Eurooopassa. Se omistaa ja hallinnoi maailman tunnetuimpiin kuuluvaa gluteenittomuuden sertifiointiohjelmaa, joka perustuu standardiin, jonka avulla varmistetaan turvallisuus gluteenittomien tuotteiden tuotannossa.

AOECS:n jäsen Coeliac UK tarjoaa gluteenittoman tuotteen merkin käyttöön oikeuttavaa sertifiointia elintarvikkeiden ja juomien valmistajille sekä jälleenmyyjille Iso-Britanniassa, Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. AOECS-standardin ehdot täyttävät valmistajat ja jälleenmyyjät voivat lisensoida tämän maailmanlaajuisesti tunnetun rekisteröidyn tavaramerkin, jota keliakiajärjestöt kaikkialla maailmassa tukevat.

Coeliac UK ja SGS ovat yhdessä kehittäneet AOECS-standardiin perustuvan uuden itsenäisen auditoinnin. SGS toimii auditointiin perustuvan sertifioinnin myöntäjänä.

Lue lisää gluteenittomia ruokia koskevasta itsenäisestä AOECS-standardiin perustuvasta auditoinnista sekä gluteenittoman tuotteen merkistä ja sertifiointiohjelmasta.

Gluten-Free Certification Organization

GFCO (Gluten-Free Certification Organization) sertifioi useita tuhansia tuotteita. Gluten Intolerance Group (GIG) of North America kehitti tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjelman vuonna 2005. Tämä voittoa tuottamaton järjestö saa rahoituksensa yksityisiltä lahjoittajilta. GFCO keskittyy jälleenmyyjiin, valmistajiin ja viljelijöihin. Laadunarviointi- ja valvontatoimenpiteiden avulla kuluttajille varmistetaan, että heidän nauttimansa elintarvikkeet ovat turvallisia. Sertifiointi sisältää riskienarviointeja, tuotantolaitosten auditointeja sekä laitteiden ja tuotteiden testausta tuotantolaitoksilla ja myymälöissä. GFCO-logoa kantavassa lopputuotteessa saa olla enintään 10 miljoonasosaa (ppm) gluteenia.

Lue lisää GFCO:sta.

Elintarvikeauditointien ja sertifiointien globaali johtaja

Meillä on laaja kokemus elintarviketeollisuuden auditointi- ja sertifiointipalveluista. Kansainvälinen erittäin pätevien auditoijien tiimimme auttaa varmistamaan, että tuotteesi täyttävät tiukimpien turvallisuus- ja laatustandardien vaatimukset.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä meihin.