Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SAS (Service Allérgie Suisse) on allergeeneihin, astmaan sekä ihoon liittyvään ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tiedottamiseen erikoistunut yritys, joka on kehittänyt AHA-standardin (Allergie, Haut, Asthma), jonka avulla määritellään SAS-laatumerkinnällä varustettujen tuotteiden valmistukseen liittyville järjestelmille, prosesseille sekä tuotteille asetettavat yleiset vaatimukset.

SGS tarjoaa perusteellisen, maailmanlaajuisesti tunnustetun allergioihin liittyvän johtamisjärjestelmän (AHA) sertifioinnin, jonka avulla varmistetaan yrityksen vastaavuus tämän tärkeän allergeenejä koskevan hallintajärjestelmän kanssa.

SGS on johtava ruoka-allergeenien testausta ja allergeeneihin liittyvien riskien arviointia harjoittava yritys. SGS:n allergioiden johtamisjärjestelmän (AHA) sertifiointi osoittaa yrityksesi sitoutumisen allergeenien hallintaan liittyvän lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamiseen sekä asiakkaiden asettamiin tarpeisiin vastaamiseen. Sertifioinnin aikana opitaan viestimään asianmukaisesta allergeenien hallinnasta selkeän reklamointien merkinnän avulla, mikä lisää puolestaan asiakkaiden luottamusta yrityksesi tuotteita kohtaan. Prosessin aikana hankittavia alan perustietoja voidaan yhdistellä helposti muihin elintarviketurvallisuutta koskeviin auditointeihin sekä laatutarkastuksiin vain muutaman lisävaiheen avulla.

AHA-standardi koostuu kolmesta pääasiallisesta tuoteryhmästä, jotka perustuvat tuotteiden sisältämiin allergeenitasoihin tai valmistuksen aikana potentiaalliseen allergeeneille altistamiseen liittyvään riskiin. AHA-standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset allergeenien hallintajärjestelmälle, jota yrityksesi on todistettavasti noudatettava tuotteiden SAS-laatumerkinnän saamiseksi.

Yhdenmukaisuusarviointi voidaan helposti yhdistää AHA-standardin vaatimuksiin missä tahansa jo käytössä olevassa elintarviketurvallisuuteen ja laatuun liittyvässä auditoinnissa vain muutaman lisävaiheen avulla. Pitkälle koulutetut ja pätevät SGS:n tarkastajat työskentelevät kanssasi varmistaakseen organisaatiosi vastaavuuden AHA-standardin asettamien vaatimusten kanssa:

  • varmistamalla tuotteiden asianmukaisen tunnistuksen ja käsittelyn vaatimuksia vastaamattomien tuotteiden aiheuttamien saastumisten välttämiseksi
  • varmistamalla tuotteidesi perusteellisen dokumentoinnin avulla tapahtuvan jäljitettävyyden
  • ottamalla käyttöön lakisääteisesti vaaditun koulutuksen sekä oman seurannan yrityksessä
  • takaamalla tarkastajan pääsyn yrityksesi valmistustiloihin, varastoon ja dokumentointiin

Ota yhteyttä SGS:ään riskien lieventämistä varten sekä todistaaksesi yrityksesi sitoutumisen tehokkaaseen allergeenien hallintaan AHA-sertifioinnin avulla.