Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Voit varmistaa alihankkijoiden organisaatiosi asettamien laatua, elintarviketurvallisuutta, työturvallisuutta ja yhteiskuntavastuuta koskevien vaatimuksien noudattamisen ottamalla käyttöön alihankkijoiden suorituskyvyn hallintajärjestelmän.

SGS auttaa vähittäismyyjiä, tukkumyyjiä, jakelijoita ja ruokapalveluyrityksiä suorittamaan elintarviketoimittajien auditointiohjelman, jonka avulla koko toimitusketjun vaatimustenmukaisuus arvioidaan riippumattomasti.

SGS suorittaa elintarvikepalvelujen auditointeja valittujen kriteerien perusteella yrityksen alihankkijoiden toimesta tapahtuvan määriteltyjen standardien ylläpitämisen sekä kehittämisen varmistamiseksi.

SGS auttaa valitsitpa sitten viljatuotteiden toimittajaa omalle tuotemerkillesi tai juustontuottajia pikaruokaketjulle. Auditoijillamme on organisaatiosi tarvitsema kokemus elintarvikealasta ja liiketoiminnasta. Palvelumme ovat myös välittömästi käytettävissä vain murto-osalla siitä summasta, jonka joutuisit käyttämään sisäisten resurssien kehittämiseen yrityksesi tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. SGS:n alihankkijoiden auditointiohjelma auttaa organisaatiotasi  

  • validoimaan tai hyväksymään alihankkijan
  • luomaan vaatimustenmukaisen ja johdonmukaisesti tehokkaan alihankintaverkoston
  • vastaamaan asiakkaiden odotuksiin
  • suojelemaan ja kehittämään tuotemerkkejä
  • kehittämään kestävämpiä alihankkija- ja asiakassuhteita.

Missä tahansa yrityksesi sijaitseekin, auditoijamme tarjoavat etuja, jotka ovat tehneet SGS:stä maaillman johtavan sertifiointiyrityksen ja riippumattoman arvioijan. SGS:n suorittamat elintarviketoimittajien auditoinnit auttavat varmistamaan tuotemerkkisi suojelun ja käytäntöjen johdonmukaisuuden koko organisaatioverkostossa.