Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n toisen osapuolen elintarvikeauditointien avulla pystytte tarkasti arvioimaan alihankkijoidenne ja yhteistyökumppanienne toimintaa sekä vertaamaan sitä omiin vaatimuksiinne ja/tai alan standardeihin.

Suoritamme tarpeiden mukaan räätälöityjä toisen osapuolen elintarvikeauditointeja, joissa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • Sopimuspakkaajien/lisenssinhaltijoiden/alihankkijoiden/myyjien arvioinnit – tarkkailemme yhteistyökumppaneidenne toimintaa koko toimitusketjun matkalla ja varmistamme, että sopimusehtoja ja muita vaatimuksia noudatetaan.
    Se tarkoittaa, että tuotteenne vastaa laatu-, elintarviketurvallisuus-, ympäristönsuojelu-, työturvallisuus- ja yhteiskuntavastuuvaatimuksianne kaikissa tuotannon vaiheissa.
  • Menettelyohjeidenne auditointi – tarkkailemme verkostoanne ja varmistamme, että menettelytapaohjeissanne määritettyjä arvoja ja toimintatapoja noudatetaan.
    Näin autamme suojaamaan ja säilyttämään brändikuvanne ja maineenne.

Tarpeiden mukaan laaditut toisen osapuolen elintarvikeauditointiratkaisut auttavat yritystänne menestymään. Toimimme ylimääräisenä, toimintaa tarkkailevana silmä- ja korvaparina. Sijainnistanne riippumatta pystymme varmistamaan, että organisaationne ja yhteistyökumppaninne noudattavat määrittämiänne standardeja ja kehittävät niihin parannuksia.

Maailmanlaajuisella auditoijaverkostollamme on vankka alakohtainen asiantuntemus, joka kattaa myös oman organisaationne toimialan. Kun auditointi on suoritettu, laadimme täsmällisen arvion siitä, miten tarkasti ja johdonmukaisesti laatustandardejanne noudatetaan. Sen lisäksi esittelemme keinoja, joilla organisaationne verkostot voivat saavuttaa edellyttämänne tehokkuustason, ja laadimme suunnitelmia jatkuvalle kehitykselle.

SGS on alansa arvostettu kärkininimi toisen osapuolen elintarvikeauditoinneissa. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme ovat käytettävissä kaikissa elintarvikkeiden tuotantoketjun vaiheissa maatiloilta kaupan hyllyille.

Ota yhteyttä SGS:ään nyt, niin kerromme, miten toisen osapuolen auditointiemme avulla voitte tehostaa toimintojanne, suojata brändiänne ja varmistaa, että toimintanne on kansainvälisien määräyksien mukaista.