Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n laboratoriot tarjoavat laajan analyysipalveluvalikoiman lannoiteteollisuudelle, mukaan lukien urea-ammoniumnitraattiliuostestit (UAN).

Tarjoamme tarkkoja ja kustannustehokkaita testaamispalveluita, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset ja auttavat varmistamaan tuotteidesi tai lastisi laadun.

SGS tekee seuraavia kokeita UAN-liuokselle kaikkialla maailmassa toimivissa lannoitelaboratorioissaan:

 • Typen kokonaismassan kokonaissuhde
 • Urean ja ammoniumnitraatin massasuhde
 • Emäksisyys
 • Viskositeetti
 • Inhibiittorin (P2O5) kokonaismassan suhde
 • Kiinteytyminen
 • Jäätymispiste
 • Kokonaistyppianalyysit
 • Nitraattityppianalyysit
 • Ominaispaino
 • Urean typpianalyysit

SGS:n tekemät laboratoriokokeet täyttävät Association of Fertilizer & Phosphate Chemists (AFPC)-, Association of Analytical Chemists (AOAC)-, The Fertilizer Institute (TFI)-, ISO- ja CEN-vaatimukset ja/tai muut kansainväliset ja kansalliset vaatimukset, joita yrityksessänne noudatetaan. SGS valvoo laboratorioidensa laatua jatkuvan tiukan ohjelman avulla. Kymmenillä laboratorioillamme on kansainvälisesti ja mineraalialalla tunnustettuja sertifiointeja ja/tai hyväksyntiä. Laboratorioiden palveluvalikoiman laajuus vaihtelee.