Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS hallitsee kaikkien lannoitteisiin liittyvien projektien koko arvoketjun vaatiman tekniikan, kehittämisestä projektin päättämiseen.

SGS:n laaja kokemus auttaa saamaan kilpailuetua.

SGS:n hyväksytyissä laboratorioissa testataan fosfaattilannoitteita:

 • Typen aktiivisuusindeksi
 • Liukenematon happo (CLA10E)
 • Alumiinianalyysit
 • Vapaa ammoniakkisisältö
 • Vierimiskulma
 • Fosforianalyysit
 • Boorianalyysit
 • Bulkin tiheys
 • Kadmiumanalyysit
 • Kalsiumanalyysit
 • Kloridianalyysit
 • Fosforianalyysit
 • Väri, ulkonäkö
 • Seulonta
 • Fluoridianalyysit
 • Vapaiden happojen analyysit
 • Vesianalyysi (kosteuspitoisuus)
 • ICP-metallihivenaineet
 • Rauta-analyysit
 • Lyijyanalyysit
 • Sytytyshävikki
 • Magnesiumanalyysit
 • Mangaanianalyysit
 • Elohopea (Hg CVA14C)
 • Nitraattityppianalyysit
 • Kokonaistyppianalyysit
 • Ammoniumtyppianalyysit
 • Urean typpianalyysit
 • Öljy- ja rasva-analyysit
 • Partikkelien kovuus
 • pH-analyysi (ISE06T)
 • Kaliumpitoisuus (K2O, KCL)
 • Radioaktiivisuus
 • Partikkelikoko (SGN)
 • Natriumanalyysit
 • Ominaispaino
 • Strontiumanalyysit
 • Rikkianalyysit
 • Kokonaiskosteus
 • Fosforianalyysit
 • Pienhiukkasanalyysit (ICP)
 • Yhdenmukaisuusindeksi (UI)
 • Vesijäämät (veteen liukenematon aines)
 • Sinkkianalyysit

SGS valvoo laboratorioidensa laatua jatkuvan tiukan ohjelman avulla. Kymmenillä laboratorioillamme on kansainvälisesti ja mineraalialalla tunnustettuja sertifiointeja ja/tai hyväksyntiä. Laboratorioiden palveluvalikoiman laajuus vaihtelee. SGS antaa varmuutta, sillä päätöksesi perustuvat luotettaviin tietoihin.