Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n huipputasoiset laboratoriot tarjoavat laajan analyysipalveluvalikoiman lannoiteteollisuudelle.

Tarjoamme tarkkoja ja kustannustehokkaita testaamispalveluja, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset ja auttavat hallitsemaan riskejä. SGS tarjoaa kattavan analyysivalikoiman, jotta lannoitetuotannolle asetettavat vaatimukset täytetään aina loppukäyttäjän tasolle saakka.

SGS tarjoaa seuraavat nestelannoitteiden testaamispalvelut:

 • Ammoniumtyppianalyysi
 • Galoryl
 • Jodi FSA:ssa
 • Raudan analyysi
 • Nitraattityppianalyysi
 • Urean typpianalyysi
 • pH-analyysi (ISE06T)
 • Ominaispaino
 • Suspendoituneet kiintoaineet (TSS)
 • Kokonaistyppianalyysi
 • Vesiliukoinen kalsium

Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa SGS:n hyväksytyissä laboratorioissa käytetään uusimpia tutkimusmenetelmiä sekä perinteistä märkäkemiaa tehtäessä kattavia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä. SGS:n tarjoama laaja laboratorioanalyysivalikoima sisältää keskeisten ainesosien ja hivenaineiden analyysejä sekä kattavia fysikaalisia analyysejä. SGS valvoo laboratorioidensa laatua jatkuvan tiukan ohjelman avulla. Kymmenillä laboratorioillamme on kansainvälisesti ja mineraalialalla tunnustettuja sertifiointeja ja/tai hyväksyntiä. Laboratorioiden palveluvalikoiman laajuus vaihtelee.