Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n laboratoriot tarjoavat laajan analyysipalveluvalikoiman lannoiteteollisuudelle.

Tarjoamme tarkkoja ja kustannustehokkaita lannoitteiden testaamispalveluja, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset ja antavat kilpailuetuja. SGS tarjoaa kattavan analyysivalikoiman, jotta lannoitetuotannolle asetettavat vaatimukset täytetään aina loppukäyttäjän tasolle saakka.

Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa SGS:n laboratorioissa voidaan tutkia lannoitteiden typpi-, fosfaatti- ja kaliumpitoisuuksia. Laboratorioammattilaisemme käyttävät uusimpia välineitä ja perinteisiä märkäkemian menetelmiä. Laboratorioissamme tehdään lannoiteanalyysejä, kuten

 • kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä 
 • keskeisten aineosien ja hivenaineiden analyysejä 
 • kemiallisia ja fysikaalisia tutkimuksia.

SGS tekee seuraavia analyysejä lannoitteille ja niihin liittyville tuotteille:

 • Lannoitekelpoisuus
 • Nestelannoitteet
 • Fosfaattilannoitteet
 • Kiviaineksen fosfaatti 
 • UAN liuos 
 • Kali 
 • Urea
 • Ammoniakki 
 • Ammoniumnitraatti 
 • Natriumsulfaatti 
 • Ammoniumsulfaatti

SGS valvoo laboratorioidensa laatua jatkuvan tiukan ohjelman avulla. SGS:n tekemät laboratoriokokeet täyttävät Association of Fertilizer & Phosphate Chemists (AFPC)-, Association of Analytical Chemists (AOAC)-, The Fertilizer Institute (TFI)-, ISO- ja CEN-vaatimukset ja/tai muut kansainväliset ja kansalliset vaatimukset, joita yrityksessänne noudatetaan. Kymmenillä laboratorioillamme on kansainvälisesti ja mineraalialalla tunnustettuja sertifiointeja ja/tai hyväksyntiä. Laboratorioiden palveluvalikoiman laajuus vaihtelee. Siksi tarjoamme kattavia, tarkkoja ja nopeasti tehtäviä lannoiteanalyysejä.